Skip to content
Family, friends and relationships

Omdat familiebanden en vriendschappen heel belangrijk zijn voor tieners

Het zelfvertrouwen van tieners staat vaak onder druk. Problemen met vrienden of vriendinnen kunnen veel invloed hebben. Ook de relaties binnen het gezin kunnen bijdragen of juist afbreuk doen aan het zelfbeeld van een puber. De relatie die jij als ouder hebt met je puberzoon of -dochter is een belangrijke basis voor je kind. Gebruik onze artikelen en adviezen om samen te praten over dingen die spelen in zijn of haar leven. Luisteren naar je kind brengt jullie dichter bij elkaar.

...
Lees meer Continue Reading Omdat familiebanden en vriendschappen heel belangrijk zijn voor tieners Toon minder Text Omdat familiebanden en vriendschappen heel belangrijk zijn voor tieners

De relaties met familie en vrienden zijn belangrijk voor kinderen, en zeker voor kinderen in de pubertijd. Een goede basis geeft zelfvertrouwen en dat vertrouwen maakt dat de ontwikkeling van kind naar jongvolwassenen beter zal verlopen. De rol die je hier als ouder in hebt is cruciaal. De bijdrage die je kan leveren is groot en zo kan je je tiener helpen om gezond en positief gedrag te ontwikkelen ten opzichte van zichzelf en van anderen. 

Onze artikelen en adviezen zijn bedoeld om gezinnen met kinderen en tieners te helpen. Zaken als lichaamsbeeld en zelfvertrouwen zijn belangrijke gespreksonderwerpen. We geven je handvatten om je kind te ondersteunen in deze wereld, waarin schoonheidsidealen vaak niet meer realistisch zijn. 

Toon minder

Wat wil je nog meer weten?

(6 Artikels)
Show filter
Ik zoek
voor de leeftijdsgroepen
+
(6 Artikels)
All articles
Articles with video
(6 Artikels)
Reset filters