Skip to content

Dove Gebruiksvoorwaarden

1. Kwalificaties voor lidmaatschap 

Het lidmaatschap voor Dove Digital is ontworpen voor personen van 13 jaar of ouder. Als lid belooft u zich te houden aan deze gedragscode en bent u aansprakelijk voor alle activiteiten en content die u indient. 

 

2. Verboden gebruik 

Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot beëindiging van toegang tot diensten of het verwijderen van content zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

3. U mag geen content uploaden of anderszins met de service gebruiken, die: 

aanmoedigt tot, pleit voor of uitdrukking geeft aan pornografie, naaktheid, obsceniteit, vulgariteit, godslastering, haat, onverdraagzaamheid, racisme of nodeloos geweld. 

een verkeerde vertegenwoordiging vormt van de bron van wat u indient, inclusief impersonatie van een ander individu of een andere entiteit. 

links biedt of creëert naar externe websites waar deze gedragscode wordt overtreden. 

is bedoeld om op wat voor manier dan ook minderjarigen te schaden of exploiteren. 

is bedoeld als verzoek om, of het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van een minderjarige (elk persoon jonger dan 18 jaar), inclusief maar niet beperkt tot: naam, e-mailadres, thuisadres, telefoonnummer of de naam van zijn/haar school. 

inbreuk doet op iemands privacy door een poging tot het vergaren, verzamelen, bewaren of publiceren van privégegevens of persoonlijke identificeerbare informatie, zoals wachtwoorden, accountgegevens, creditcardnummers, adressen of andere contactgegevens zonder voorkennis en bereidwillige toestemming van de persoon in kwestie. 

illegaal is of inbreuk doet op eventuele plaatselijke en nationale wetten die op uw locatie van toepassing zijn, inclusief maar niet beperkt tot kinderpornografie, illegale drugs, copyrightmateriaal en intellectueel eigendom dat niet uw eigendom is. 

is bedoeld om een individu of groep individuen om wat voor reden dan ook, inclusief op basis van leeftijd, geslacht, handicap, etniciteit, seksuele geaardheid, ras of religie te bedreigen, stalken, belasteren, bedriegen, vernederen, onverdiend straffen of intimideren, of iemand anders aan te zetten of aan te moedigen dit te doen. 

is bedoeld om schade toe te brengen aan of voor onderbreking te zorgen van de computer van een andere gebruiker of anderen zou toestaan illegaal toegang tot software te krijgen of de beveiliging op websites of servers te ontlopen, inclusief maar niet beperkt tot spammen. 

poogt zich voor te doen als werknemer, vertegenwoordiger, manager, host, of andere gebruiker van Unilever of enige andere persoon, en op welke manier dan ook. 

 

4. Beëindiging en annulering 

Unilever behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, door gebruikers gecreëerde diensten en content willekeurig en zonder voorafgaande kennisgeving te beoordelen en verwijderen, en reacties te verwijderen of deelnemers te verbannen die als bezwaarlijk worden beschouwd. 

 

5. Rechten en plichten 

Wij moedigen onze leden aan geen informatie te delen die door anderen kan worden gebruikt om u te kwetsen. Verder moedigen wij ouders aan zich bewust te zijn van en te helpen bij het uitoefenen van controle over content die is ingediend door en activiteiten van hun kinderen, teneinde online veiligheid voor hen te handhaven. 

Unilever is niet verantwoordelijk voor de inhoud of activiteiten van door gebruikers gecreëerde inzendingen. De beslissing om content te bekijken of contact met anderen aan te gaan, is de uwe, en wij adviseren u hierbij uw gezonde verstand te gebruiken. 

Unilever behoudt zich het recht voor de gedragscode te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te modificeren of wijzigen en moedigt u aan deze richtlijnen van tijd tot tijd door te nemen, om te verzekeren dat u ze naleeft. 

 

Wij waarderen het zeer dat u zich bij Dove Digital hebt aangesloten en dat u deze gedragscode zult respecteren!