Skip to content

Lesmateriaal zelfvertrouwen – één sessie

Lesmateriaal zelfvertrouwen – één sessie

Lesmateriaal voor het één-sessieprogramma van Dove Confident Me – alles wat je nodig hebt voor een geslaagde workshop over eigenwaarde.

Deze workshop bestaat uit één sessie en duurt 45 tot 60 minuten. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals de invloed van de gevestigde en sociale media en groepsdruk. Uiteindelijk krijgen de leerlingen kennis en handvatten om hun zelfvertrouwen te vergroten en elkaar te helpen. De workshop is opgebouwd uit groepsdiscussies, activiteiten, interessante video's en werkbladen.

Het programma is ooit ontwikkeld als aanvulling op het lesprogramma van scholen in Groot-Brittannië en Schotland. Er zijn vier belangrijke ontwikkelpunten die terugkomen in het Dove Confident Me-programma, te weten:

- Het herkennen van persoonlijke kwaliteiten

- Inzicht verkrijgen in hoe persoonlijke kwaliteiten worden beoordeeld door anderen

- Het leren en toepassen van gezonde eetgewoonten

- Omgaan met het lichaamsbeeld dat gepromoot wordt door de media

Voor leerlingen die een opleiding Zorg en Welzijn in Schotland volgen, wordt ingegaan op emotioneel, sociaal en lichamelijk welzijn, het maken van keuzes en doorvoeren van veranderingen, en de gevolgen van de popcultuur en media.

De één-sessieworkshop is beoordeeld door het 'Centre for Appearance Research' van de Universiteit van West Engeland. Uit hun rapport bleek dat leerlingen die hebben deelgenomen aan het Dove Confident Me-programma een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen hebben, en actiever deelnemen aan sociale en educatieve activiteiten.

Voor leerkrachten die dieper willen ingaan op deze onderwerpen is er ook een workshop van vijf sessies beschikbaar. We willen je aanraden om – indien mogelijk – de vijf sessies te geven, omdat leerlingen hierdoor meer betrokken raken bij het onderwerp. Dit resulteert in een grotere positieve impact op hun zelfvertrouwen en zelfwaardering.

Dove Confident Me: lesmateriaal één-sessieworkshop