Skip to content

Confident Me-lesmateriaal voor scholen – vijf sessies

Confident Me-lesmateriaal voor scholen – vijf sessies

Ons Confident Me-lesmateriaal daagt jongeren uit te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het lichaamsbeeld en het zelfvertrouwen.

In de workshops gaan we in op belangrijke onderwerpen, zoals de invloed van de maatschappij en de professionele en sociale media op onze schoonheidsidealen. De workshop geeft tips en handvatten om met je leerlingen te werken aan een sterker zelfvertrouwen.

De sessies duren 45 tot 60 minuten en bestaan uit groepsdiscussies, activiteiten, interessante video's en werkbladen met de volgende onderwerpen:

• onrealistische schoonheidsidealen

• de impact van sociale media, celebrity-cultuur en reclame

• hoe je gesprekken over het uiterlijk en vergelijkingen kunt verminderen

• lichaamsactivisme en positieve gedragsveranderingen 

Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen die de vijf sessies van onze workshop hebben bijgewoond een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen hebben. Ook zijn zij actiever in deelname aan sociale en educatieve activiteiten.

Als je geen tijd hebt voor vijf sessies, hebben we ook een workshop die uit één sessie bestaat en die wat minder diep ingaat op de verschillende onderwerpen. We willen je echter toch aanraden om – indien mogelijk – de vijf sessies te geven, omdat leerlingen hierdoor meer betrokken raken bij het onderwerp. De impact is groter, hetgeen dus ook een groter effect heeft op hun zelfvertrouwen en zelfwaardering.

Download het vijf-sessieprogramma