Γιατί οι εκφοβιστές ασκούν εκφοβισμό;

Dove Why do bullies bully