Τι είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση σχετικά με το σώμα;

Dove What is low body confidence?