Πώς να υποστηρίζει το προσωπικό στυλ της όταν δέχεται πίεση από τους συνομηλίκους της