Πίεση συνομηλίκων: βοηθήστε το παιδί σας να είναι ο εαυτός του.

Dove How to avoid peer pressure