Η κουλτούρα των διασημοτήτων: ξεχωρίζοντας την πραγματικότητα από την υπερ-πραγματικότητα

Dove Sorting reality from hyper-reality