Skip to content

Digital dannelse: Om effekten af de unges brug af sociale medier.

Det kan være en udfordring for forældre at følge med i, hvordan de unge begår sig på de sociale medier, især når de unge skifter medier og profilbilleder hver anden uge.

Vi har talt med eksperter, forældre og unge og giver dig her gode råd og hjælp til at tage dialogen med dit barn om, hvordan man navigerer sikkert i den digitale verden.

Det kan være en udfordring for forældre at følge med i, hvordan de unge begår sig på de sociale medier, især når de unge skifter medier og profilbilleder hver anden uge.

Vi har talt med eksperter, forældre og unge og giver dig her gode råd og hjælp til at tage dialogen med dit barn om, hvordan man navigerer sikkert i den digitale verden.

Tal med dit barn om digital dannelse

Anerkend, at du ikke er eksperten, og lad dit barn dele ud af sin erfaring med sociale medier. Tag en snak med dit barn om markedsføring og værdier på de sociale medier, så dit barn lærer at forholde sig kritisk. Er dit barn klædt godt nok på til de sociale medier? Som forælder kan du give dit barn:

 • Selvtillid 
 • Selvindsigt 
 • Støtte: Dit barn er måske fortrolig med de sociale medier, men kan stadig have brug for din støtte til at begå sig og beskytte sig.

Prioritér tid sammen

Tag en snak med dit barn og spørg ind til det, barnet går op i – både online og offline. Lyt opmærksomt og reagér passende.

Del dine erfaringer

Diskutér, hvilken rolle den digitale teknologi og de sociale medier spiller i jeres liv. Hvordan påvirker den teknologiske og digitale udvikling barnet? Tal også om din eget brug af digitale teknologier,. Har du selv oplevet en følelse af usikkerhed på de sociale medier, så del dine erfaringer med dit barn.

Balance mellem online- og offlinetid

Hjælp dit barn med at finde en god balance mellem online- og offlinetid, men uden at spænde ben for dit barns sociale liv på de digitale platforme. Digital dannelse handler om at styrke og ikke underminere dit barns selvværd, styrke den gode brug af skærmen og give dit barn digitale kompetencer.

Privatindstillinger på de sociale medier

Undersøgelserviser, at de unge selv er opmærksomme på digitale fodspor og privatindstillinger, men det kan være en god idé at hjælpe dit barn med at indstille privatindstillinger på de sociale medier. 

Tilbyd din hjælp

Hjælp (om nødvendigt) dit barn med at indstille den private konto, så barnet kan kontrollere, hvem der kan se kommentarer, opdateringer og billeder. Gør dit barn opmærksom på ikke at udlevere personoplysninger, adresse og adgangskoder til andre.  

Forklar også dit barn, at det er vigtigt altid at spørge om lov, inden man deler andres opslag, billeder eller film. Tal med dit barn om at dele opslag og billeder med omtanke. Det kan være vanskeligt at vide, hvem man deler indhold med på de sociale medier – det kan være mange flere, end man tror. Skal offentligheden, venner eller kun udvalgte venner se og videredele indholdet? Internettet glemmer aldrig og gemmer alt. Også selvom man kun deler billeder med sine venner, er der risiko for, at materialet ryger andre steder hen.

Der kan let opstå misforståelser, når man skriver til hinanden frem for at tale sammen ansigt til ansigt. Derfor er det vigtigt at gøre barnet opmærksom på at være venlig – også over for de personer, man ikke kender uden for de sociale medier. Man kan nemt komme til at skrive noget, man fortryder. Her kan det være en god idé at tælle til ti, hvis man er ved at skrive en vred kommentar. 

Bruger familien meget tid på nettet og digitale enheder? Det kan være en god idé at lave aftaler om skærmbrug i familien.

 • 1

  Vis tillid 

  Som voksen bør man ikke overvåge barnet på de sociale medier, men i stedet vise tillid og være opmærksom. Aftal skærmregler for familien, og ikke kun for børnene, og tal med dit barn om deling, privatliv og grænser.

 • 2

  Aftal skærmfri tid

  Aftal regler for, hvornår der er skærmfri tid og tid til samtale og samvær uden skærme – for eksempel ved måltider, familiesammenkomster og sengetid. Spørg resten af familien, om de kan tilslutte sig aftalen. For at sikre, at skærmfri familietid sker regelmæssigt, så lav et skema, og hæng det op, hvor alle kan se det.

 • 3

  Vær en god rollemodel

  Undgå at sammenligne dit barn med andre – lær i stedet dit barn at anerkende andre og lade sig inspirere af dem. Undgå også at sammenligne dig selv med andre. Hvis din datter fx sammenligner sig selv med kendisser på internettet, så sammenligner hun sig med et idealiseret billede, som kan underminere hendes positive kropsopfattelse og selvværd.

 • 4

  Skab indre styrke

  At være sikker på de sociale medier er også at bevare en stærk selvforståelse. Tal med dit barn om barnets menneskelige værdier og kvaliteter.

 • 5

  Støt dit barn i at finde sin indre styrke

  Spørg, hvad dit barn gerne vil ændre eller blive bedre til, og hvorfor det er vigtigt for barnet. Tal med dit barn om personlig udvikling og om at få støtte fra andre.