Skip to content

Hvad er en negativ kropsopfattelse?

Hvad er en negativ kropsopfattelse?

En negativ kropsopfattelse kan være svært at identificere og endnu sværere at adresse, og derfor vil Dove gerne hjælpe kvinder over hele verden til at udvikle en positiv kropsopfattelse.

Doves globale undersøgelse ”Global Beauty and Confidence Report” fra 2016 viser, at kun et fåtal af alle kvinder i verden ikke har det godt med deres udseende:

• 8 ud af 10 piger fravælger helt almindelige hverdagsting som at se venner eller familie

• 7 ud af 10 sætter deres helbred på spil ved fx at undlade at spise eller undlade at gå til lægen, når de har behov for det

• 7 ud af 10 tør ikke give udtryk for deres mening eller stå ved deres beslutning.

Måske er dette ikke så overraskende, da 70 % af de adspurgte kvinder mener, at medier og reklamer sætter en urealistisk standard for skønhed. 

Når piger holder sig tilbage på grund af deres selvopfattelse og forståelse af det at være kvinde, går de – og samfundet – glip af deres fulde potentiale. Undersøgelser i Finland, Kina og USA viser, at piger, der ser sig selv som overvægtige, men er normalvægtige, får lavere karakterer. Den negative effekt ved manglende kropsligt velvære og lavt selvværd fortsætter senere i livet, hvor 17 % af kvinderne giver udtryk for, at de ikke tør tage til en jobsamtale og 8 % ikke tager på arbejde, når de ikke har det godt med deres udseende.

Dove mener, at skønhed skal være en kilde til selvtillid og ikke selvkritik. Vi ønsker en verden, hvor den næste generation ser på skønhed med positive og ubekymrede øjne og vokser op med en positiv kropsopfattelse.

Tegn på negativ kropsopfattelse

Hvad er typiske tegn på en negativ kropsopfattelse? Mange unge har en negativ kropsopfattelse og er utilfredse med deres krop og vægt. De ønsker enten at tabe sig eller at tage på i vægt. Du hører måske de unge tale om deres syn på egen krop og deres idealer i reklamer og magasiner, som ofte er billedredigeret og har været igennem diverse filtre – urealistiske kropsidealer, som er umulige at opnå.

Tidens kropsidealer har triste konsekvenser for særligt teenagepiger. En negativ krops- og selvopfattelse medfører mistrivsel, og at de unge ikke når deres fulde potentiale.

Kampen for bedre selvværd starter her

Vi kan gøre meget for at styrke de unges selvværd og kropsopfattelse.

Vi er forpligtet til at hjælpe piger i hele verden med at nå deres fulde potentiale, og vi har derfor indgået et samarbejde med globale eksperter i psykologi, sundhed og kropsopfattelse om at udvikle målrettet undervisnings- og aktivitetsmateriale. Materialet bidrager med løsninger på udfordringerne med de unges negative kropsopfattelse og manglende selvværd.

Hvis du er lærer, så anbefaler vi vores undervisningsmateriale til Doves selvværdsprojekt, og hvis du er klub- eller spejderleder, har vi udviklet  undervisningsmateriale til klub- og spejderledere. Er du forælder tilbyder viartikler og aktivitetsmateriale, som kan hjælpe dig med at forstå puberteten og styrke de unges selvværd og kropsopfattelse. 

Kilder:

Dove Global Beauty and Confidence Report. Rapporten blev bestilt af Dove i 2016 
Incorrect Body-image in Children and its Relationship to Body Weight, Acta Psychiatrica Scandinavica, 2007
Media Images, Body Dissatisfaction, and Disordered Eating in Adolescent Women, The American Journal of Maternal/Child Nursing, 2003
On Norms and Bodies: Findings from Field Research on Cosmetic Surgery in Rio de Janeiro, Reproductive Health Matters, 2010
Beyond Stereotypes: Rebuilding the Foundations of Beauty Beliefs, First Dove Global Study, 2006
Costing the Invisible, University of the West of England, 2014