Skip to content

Jak být v bezpečí online: působení sociálních médií na mladé lidi

Držet krok s mladými lidmi v oblasti dnešních sociálních médií může být pro rodiče skličující. Tím spíše, že mladí lidé své sociální sítě a profilové obrázky mění tak často jako ponožky.

Hovořili jsme s odborníky, rodiči a samotnými mladými lidmi, abychom dali dohromady užitečné rady, které vám pomohou směrovat vaše dítě online vesmírem a také je přivést zpět na Zem.

Co vštípit dítěti, aby dokázalo fungovat v online světě

Přijměte skutečnost, že v oblasti technologií bude mít vaše dítě před vámi nejspíš vždy náskok a raději se zaměřte na rizika sociálních médií. Ty nejdůležitější zdroje, jež jim pomohou výzvy dnešního světa zvládat, jsou tytéž, které rodiče museli svým dětem vštěpovat odjakživa:

 • Sebevědomí 
 • Pocit užitečnosti 
 • Vědomí, že svět se netočí kolem nich, že musí být připraveny brát i dávat

Udělejte si čas na hovor se svým dítětem

Pohovořte si se svým dítětem o tom, co se v jeho životě děje –jak na síti tak mimo ni – a o čemkoliv, co jej trápí. Naslouchejte pozorně a odpovídejte upřímně.

Podělte se o své zkušenosti se sociálními médii

Promluvte si o tom, jakou roli hrají digitální technologie a sociální média v životě vás i vašeho dítěte. Co na nich má vaše dítě rádo a co mu přijde děsivé? Pohovořte si i o tom, jak technologií využíváte vy sami. Pokud jste měli pocit, že vás na sociálních médiích někdo urážel, vysvětlete, jak jste se při tom cítili a co jste s tím dělali.

Najděte rovnováhu mezi světem na síti a reálným světem

Pomozte svému dítěti mít vedle rušného života na síti i bohaté zážitky v reálném světě. Pokud mají sociální média pomoci zvýšit sebedůvěru vašeho dítěte a nikoliv ji srážet, bude se mu muset dařit v reálném životě – a proto je tak důležité, aby takový život i žilo.

Soukromý charakter sociálních médií

Výzkumy ukazují, že dospívající dokážou přijít na způsob, jak na sociálních médiích zachovat soukromý charakter svých informací a příspěvků, přesto je však záhodno si ověřit, že vaše dítě soukromé nastavení dobře zná a využívá ho. 

Nabídněte pomoc, obzvláště u mladších dospívajících

Poukažte na to, že „veřejný“ profil je automatické nastavení, neboť je pro firmu v pozadí sociální sítě lukrativnější. Pro vaše dítě bude mnohem bezpečnější, když bude používat nastavení ochrany soukromí, které mu (a současně i vám) umožní rozhodnout, kdo uvidí nebo neuvidí obrázky a zprávy, které zveřejňuje. 

I přesto, že váš syn nebo dcera používají nastavení ochrany soukromí, nabádejte je, aby si vždy předem dobře promysleli, co chtějí zveřejňovat. Vybídněte je, aby se předtím, než kdekoli na internetu nebo sociální síti napíšou zprávu nebo zveřejní snímek, na chvíli zastavili a přemýšleli. Těšilo by je, kdyby to viděli jejich prarodiče nebo soused? A co třeba učitel, potenciální zaměstnavatel nebo budoucí partner? Připomeňte jim, že i když se může zdát, že příspěvek zmizel, cokoli zveřejněné na internetu tam už navždy zůstane.

Tráví členové vaší rodiny mnoho času na internetu a používáním digitálních nástrojů? Možná pomůže, když si s rodinou o používání internetu promluvíte a shodnete se na obecných pravidlech chování na sociálních sítích.

 • 1

  Vybudujte důvěru

  Je stejně tak důležité začít důvěřovat svému dítěti, že bude dělat správná rozhodnutí, jako podpořit v dítěti důvěru v to, že jeho rodiče jej nebudou přehnaně kontrolovat nebo o něj mít zbytečné obavy. Nastavte si v rodině jasná pravidla, kdy je a kdy není vhodné být online nebo používat elektroniku, a jaký typ obsahu je vhodné sdílet a kdo jej může vidět

 • 2

  Vyhraďte si nějaký čas, kdy nebudete používat elektroniku

  Požádejte rodinu, aby se domluvila na čase, kdy se budou její členové věnovat jeden druhému a nebudou přitom vyrušováni žádnými elektronickými vlivy – například u jídla, při rodinných setkáních a večer po určité hodině. Zeptejte se ostatních členů rodiny, jestli s tím takto souhlasí. Dohodněte se s nimi, že tyto chvíle budou „neelektronické“, pak dejte dohromady rodinné pravidlo a vyvěste ho někam, kde ho každý vidí

 • 3

  Veďte příkladem

  Pokud nechcete, aby se vaše dítě srovnávalo ve svůj neprospěch s lidmi, které sleduje na internetu, pak je ani vy nesrovnávejte s jejich vrstevníky a ani sebe s jinými. Pokud se dítě srovnává například se slavnými osobnostmi na internetu, pak se srovnává s idealizovanou představou, která může narušit jeho pozitivní vnímání těla a sebedůvěru

 • 4

  Vybudujte si vnitřní sílu

  Součástí snahy zůstat na sociálních sítích v bezpečí je neustále si uvědomovat vlastní já. Promluvte si se svým dítětem o tom, kým ve skutečnosti je a jaké jsou jeho nejlepší vlastnosti

 • 5

  Pomozte dítěti s jeho osobními útrapami

  Zeptejte se dítěte, co by chtělo udělat lépe nebo jestli by rádo změnilo nějaký svůj výrazný osobnostní rys, a proč je to pro něj tak důležité. Poté proberte způsoby, jakými lze problém řešit, a požádejte o podporu také ostatní