Skip to content

Tajné heslo pro vztah matky a dcery

Tajné heslo pro vztah matky a dcery

Hovořit o citlivých věcech se svou matkou (i s kýmkoli jiným) může být pro dospívající dívku obtížné. Tajné heslo, které zná jen matka s dcerou, může pomoci dospívající dívce hovořit, pokud se cítí trapně nebo nešťastně.

Zkuste si vybavit dobu, kdy jste před svými rodiči něco tajili. Jaké to bylo? Proč jste jim to neřekli? Pravděpodobně jste měli obavu, že by nějakým způsobem nesouhlasili. Ale jak byste se cítili, pokud by vaše dospívající dcera měla před vámi podobné tajnosti? Zklamaní? Rozzlobení? Znepokojení? Nebylo by vlastně vůbec nejlepší podpořit větší otevřenost?

Naslouchejte a nesuďte

„Rodiče si neuvědomují, že motivem dítěte pro milosrdnou lež nebo vyhýbání se pravdě je spíše jeho touha zůstat s vámi ve spojení, tedy nebýt odmítnuto,“ říká klinická psycholožka Dr. Tara Cousineauová. „Vtip je v tom, že je třeba vytvořit takové prostředí, kde nebudete soudit a budete schopni brát zřetel na úhel pohledu svého dítěte.

To často spočívá jen v tom, že budete např. vůči svému manželovi/manželce a přátelům sami otevření a upřímní. Vaše dcera je skvělou pozorovatelkou a pokud vás uvidí, že jednáte čestně, bude cítit větší jistotu, že se na vás může obrátit s jakoukoli citlivou záležitostí. Musí vědět, že nasloucháte a pomůžete jí, aniž byste soudili nebo činili předčasné závěry.“

Děvčata se občas ocitají v situacích, které si často nezvolily, nebo v situacích, které jim začaly být nepříjemné. Jejich úmyslem není lhát, ale může se stát, že uvíznou mezi snahou chránit své přátele a svůj společenský status, a tím, že chtějí chránit i vás, abyste danou věc věděli. 

Použití hesla pro vypořádávání se s problémy

Doktorka Cousineauová navrhuje vytvoření hesla, kterým vás vaše dcera bude moci upozornit na běžné problémy dospívajících nebo na to, že si chce popovídat o nějaké citlivé záležitosti. Mezi situace, pro které se takové heslo hodí, patří například:

• Když se něco nezdařilo ve škole

• Účast na večírku, kde se podávají drogy a alkohol

• Když se vaší dcery někdo nevhodně dotýkal

• Rozvoj problematických stravovacích návyků

• Když vaši dceru někdo popichuje nebo obtěžuje

• Rady ohledně vztahů

• Pocity, že vaší dceři ublížil někdo z rodiny nebo přátel

Pokud vymyslíte nějaké společné tajné heslo nebo frázi, může to posílit váš vzájemný vztah tím, že předejdete nedorozuměním a budete moci své dceři pomoci, když vás bude potřebovat nejvíce. Heslo pak vaše dcera bude moci použít, když nebudete nablízku, třeba k tomu, aby vám dala najevo, že potřebuje, abyste přišli a pomohli jí. Ujistěte ji, že vám může zavolat nebo napsat zprávu s vaším tajným heslem, kdykoliv to bude potřebovat.

Zkuste si na jejím místě představit sebe samu

„Přechod od dětství k dospívání může být náročný,“ říká doktorka Cousineauová. „Zkuste si představit na místě své dcery sebe samu a naslouchejte tomu, co vám chce říci. Nezapomeňte jí dát najevo, že jste rádi, že za vámi přišla.“

Psycholog Steve Biddulph ve své knize Raising Girls o výchově dívek naznačuje, že tety, starší sestry a dospělé kamarádky mohou v životě dívky hrát důležitou roli jako někdo, komu se dospívající dívky s důvěrou svěřují. Zjistěte, zda by třeba vaše dcera nechtěla vaše heslo sdělit i nějaké tetě nebo dospělé kamarádce.

Vaše společné heslo vám pomůže vybudovat důvěru a dá vaší dospívající dceři sílu se na vás obrátit, až bude řešit problémy spojené s dospíváním. Sebejistotu pro překonávání problémů a dosažení jejího plného potenciálu jí pomůže získat otevřená komunikace.

Volba společného hesla a jeho používání

"Aby vaše společné heslo fungovalo, nabízíme vám několik doporučení, na kterých byste se měly s dcerou shodnout:

• Bezpečnost je vždy na prvním místě

• Naslouchejte, neobviňujte

• Komunikujte pozitivně

• Na řešení a důsledky přicházejte společně

• Chápejte, že chybovat je lidské a je to součástí dospívání

• Určete si kontakty pro případ nouze

Budete-li se těmito doporučeními řídit, bude vaše heslo mocným nástrojem pro komunikaci a budování důvěry mezi vámi a vaší dcerou."

 • 1

  Zvolte jednoduché heslo

  Vyberte slovo nebo frázi, které znějí normálně a přirozeně, například „Mami, mohla bys mi spravit náramek?“ Tím může vaše dcera – nebo vy sami – dát najevo, že je něco, co spolu potřebujete probrat

 • 2

  Dohodněte si pravidla

  Společně si sepište pravidla pro používání hesla a dohodněte se, že se jimi budete řídit

 • 3

  Dvě hesla jsou lepší než jedno

  Zvažte, zda si nevytvořit dvě hesla – jedno, které bude označovat něco naléhavého, a druhé, které vám naznačí, že se něco děje, ale vaše dcera o tom teď nechce mluvit

 • 4

  Najděte si druhého důvěrníka

  Může být prospěšné, pokud bude i nějaký jiný dospělý, se kterým bude vaše dcera moci heslo používat v případě, že vy nebudete k dosažení nebo vaše dcera bude mít pocit, že není schopna se vám úplně otevřít

 • 5

  Neberte heslo na lehkou váhu

  Pokud vaše dcera heslo použije, oceňte ji, že vás požádala o pomoc. Vezměte ji někam, kde nebudete rušeni, a vyslechněte ji

Další kroky

 • Iniciujte hovor s vaší dcerou o heslu a situacích, ve kterých je může využít
 • Jaký má pocit z toho, že ví, že může použít heslo pro obtížné či ošemetné situace, kdy si s vámi chce důvěrně popovídat?
 • Až je několikrát použije, zeptejte se jí, jaký z toho má pocit a zda je spokojena s tím, jak jste reagovali