Τοξικά πρότυπα ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Στατιστικά

Ο οδηγός των γονέων

Body dissatsifaction and appearance-based discrimination cost young people their self-esteem and their health – and can even cost their lives. Dove invited them to share their stories.

Δείτε την ταινία/ βίντεο
Τοξικά πρότυπα ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Στατιστικά