Skip to content
Dove Our vision

Naše vize

Věříme, že krása by měla být zdrojem sebedůvěry, nikoliv úzkostí. Proto jsme tu od toho, abychom ženám na celém světě pomohli najít pozitivní vztah ke svému vzhledu, pomohli jim zvýšit sebedůvěru a ukázat, co vše v nich je. 

Naše celosvětové výzkumy ukazují, že:  

pouze 4 % žen na celém světě se považují za krásné, přičemž úzkost spojená se vzhledem se vyvíjí již v útlém věku.  

6 z 10 dívek mají takový problém s tím, jak vypadají, že je to přiměje neúčastnit se běžných činností v životě – ať už jde o plavání či sportování, návštěvu lékaře, pobyt ve škole nebo třeba jen sdělení svého názoru.  

Chceme, aby ženy a dívky – bez ohledu na věk – vnímaly krásu jako zdroj sebedůvěry, nikoliv obav a úzkostí. Důvodem je to, že když se ženy a dívky rozhodnou rezignovat na plné prožívání života, společnost jako celek o hodně přichází. A proto jsme si dali za cíl pomoci budoucí generaci žen získat pozitivní vztah ke svému vzhledu, pomoci jim zvýšit sebedůvěru a ukázat, co vše v nich je.  

Projekt Dove – Sebeúcta  

Projekt Dove – Sebeúcta byl založen v roce 2004 a jeho cílem je pomoci budoucí generaci žen vyrůstat tak, aby byly spokojené se svým vzhledem a nabyly potřebnou sebedůvěru.  

Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti zvyšování sebeúcty u mladých lidí (především pak děvčat) ve věku 8-17 let, a to prostřednictvím přednášek ve školách, workshopů pro mládež a on-line zdrojů určených rodičům.  

Prozkoumejte naše zdroje.  

Vzděláváním v oblasti zvyšování sebeúcty oslovujeme 60 milionů mladých lidí  

Pracujeme na tom, abychom do konce roku 2030 svým vzděláváním v oblasti sebeúcty oslovili ¼ miliary mladých lidí. A už jsme z té cesty urazili notný kus – zatím jsme se dostali k více než 60 milionům mladých lidí.

Ovšem pořád jich je ještě daleko víc, ke kterým si budeme muset cestu teprve najít. A vzhledem k tomu, že  pomoci dívkám získat sebevědomí a sebedůvěru ve vztahu k svému tělu může každý, pomozte i vy dívkám dosáhnout jejich potenciálu: zapojte se do našeho projektu.  

Partnerství  

Všechny naše zdroje o sebeúctě jsme vyvinuli ve spolupráci s odborníky. Šlo o celosvětově uznávané autority zaměřující se na oblast sebevědomí dívek ve vztahu k jejich tělu, i jedince, kteří disponují pochopením pro dívky, pramenícím z reálných a praktických zkušeností. Dále spolupracujeme s partnerskými organizacemi, které mají s námi společný cíl. Naši partneři nám pomáhají s vývojem účinných materiálů a jejich šířením mezi co největší možný počet mladých lidí.