Skip to content
Dove Our partners

Naši partneři

Spojili jsme se s organizacemi, které patří k nejvíce inspirativním a nejvlivnějším na světě, abychom společně pomohli řešit problémy se sebeúctou a nízkým sebevědomím ve vztahu ke svému tělu.

Jsme plni elánu pomoci budoucí generaci žen získat pozitivní vztah ke svému vzhledu a pomoci jim zvýšit sebeúctu, aby mohly ukázat, co vše v nich je.  

Abychom toho dosáhli, hledáme pomoc a spolupráci u partnerů, kteří se do toho s námi pustí naplno. Tito partneři znají dívky a mladé ženy, pracují s nimi každý den, a stejně jako my s vervou usilují o vytvoření světa, ve kterém nebude místo pro úzkost zapříčiněnou vzhledem. Abychom dívkám dodali sebedůvěry, kterou potřebují k tomu, aby byly samy sebou a mohly ukázat, co vše v nich je, spolupracujeme jak s lokálními skupinami působícími v malých komunitách, tak s velkými partnery, s nimiž fungujeme na celosvětové úrovni. Někteří naši partneři nám poskytují cenná odborná stanoviska, která se promítají do vývoje našich zdrojů a materiálů, jiní nám přispívají pracovní silou, kterou potřebujeme, aby se tyto materiály a zdroje dostaly k těm, kterým jsou určeny. Všichni tito partneři jsou nám dnes a denně inspirací. Podívejte se na naše partnery a zjistěte více o tom, jak spolupracujeme. Nebojte se s nimi spojit – odvádějí úžasný kus práce.  

Společně děláme vše pro to, abychom úzkostem souvisejícím s krásou dali červenou. Chcete pomoci? Prozkoumejte naše nástroje a zdroje týkající se sebeúcty a přidejte se k nám v boji proti nízkému sebevědomí.