Skip to content
Skutečná krása není krutá

Dove věří, že skutečná krása není krutá

Společnost Dove netestuje na zvířatech a je držitelem certifikátu PETA. Dlouhodobě odmítáme testování na zvířatech a od poloviny 80. let minulého století využíváme při zajišťování bezpečnosti produktů Dove metody, které testování na zvířatech nevyžadují.

Dove pečuje nejen o vás, ale i o zvířata. Jsme hrdí na to, že jsme držitelem certifikátu PETA, a zasazujeme se o zákaz testování kosmetiky na zvířatech všude na světě. 

 

Značka Dove zaujala jednotný postoj a zavedla politiku zákazu testování na zvířatech na celém světě. Od roku 2010 – více než dva roky před zákazem testování na zvířatech v EU – netestujeme na zvířatech žádné složky našich produktů, ani testováním nepověřujeme jiné organizace. 

 

Jako projev uznání tohoto závazku získala značka Dove celosvětový certifikát organizace PETA, která se zabývá právy zvířat, a stala se tak jednou z největších kosmetických značek na světě, jež certifikát PETA získaly. 

 

V EU bez krutosti

 

V roce 2013 byl v EU zakázán prodej všech kosmetických produktů, které byly testovány na zvířatech. Tento přelomový zákaz se stal zlatým standardem pro legislativní změny v zemích po celém světě. Nyní je však zákaz ohrožen.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) požádala o zahájení testů podle předpisu o chemických látkách – nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nejméně 150 chemických látek registrovaných podle nařízení REACH se používá výhradně v kosmetice a na některé z nich se vztahují nové požadavky agentury ECHA na testování na zvířatech. Značka Dove se do těchto testů nezapojí a v dokumentaci složek budeme nadále uvádět údaje, které nejsou získávány prostřednictvím pokusů na zvířatech.

 

V roce 2021 jsme se spojili s organizacemi PETA, Cruelty Free Europe (CFE), Humane Society International, Eurogroup for Animals a European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) a značkami napříč naším odvětvím, abychom společně podnikli potřebné kroky. Více než 1,2 milionu lidí již podpořilo Evropskou občanskou iniciativu (ECI) za zachování kosmetiky bez krutosti a vyzvalo Evropskou komisi, aby pozastavila všechny dosud nevyřízené žádosti o testování na zvířatech ve vztahu ke složkám používaným výhradně v kosmetice.

 

Náš celosvětový postoj

 

V mnoha zemích světa je testování kosmetických produktů a jejich složek na zvířatech stále povoleno. Jako přední značka působící po celém světě odmítáme uvádět na trh výrobky, které vyžadují testování na zvířatech.

 

Učinili jsme zásadní rozhodnutí o tom, jak se naše produkty prodávají v zemích, kde může být testování na zvířatech stále povinné, například v Číně. Vítáme nedávné změny legislativy v Číně, které znamenají, že u většiny dovážených kosmetických produktů se testování na zvířatech již nevyžaduje. Dokud však nedojde k úplnému zákazu, budeme i nadále dbát na to, aby produkty značky Dove uváděné na čínský trh v budoucnu nepodléhaly povinnosti testování na zvířatech ze strany čínských úřadů. 

 

Naše mateřská společnost

 

Naše mateřská společnost Unilever hledá alternativy k testování na zvířatech již více než 40 let. Společnost Unilever podporuje výzvy k celosvětovému zákazu testování kosmetiky na zvířatech a stále spolupracuje s vládami při zavádění alternativ k testování na zvířatech a usiluje o co nejrychlejší změnu příslušných předpisů. Významným krokem k tomuto cíli je soustavná spolupráce společnosti Unilever s předními nevládními organizacemi, které se zabývají ochranou zvířat.

 

Díky vedoucí roli společnosti Unilever ve vývoji přístupů bez testování na zvířatech a prosazování jejich přijetí regulačními orgány po celém světě ocenila organizace PETA v září 2018 společnost Unilever jako „společnost usilující o regulační změny“. Mezi tyto změny patří například počítačové modelování a experimenty na buněčných kulturách. Společnost Unilever pravidelně prezentuje a publikuje svou práci a průběžně spolupracuje s dalšími organizacemi s cílem sdílet znalosti a používat nové zajímavé vědecké poznatky při zajišťování bezpečnosti produktů.

 

O PETA

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) je největší organizací zaměřenou na práva zvířat na světě, která má více než 6,5 milionu členů a příznivců. Od roku 1980 vede PETA kampaň proti týrání a zneužívání zvířat a snaží se přimět organizace i zákonodárce k zastavení využívání zvířat všude tam, kde je to možné.

Seznam značek schválených touto organizací – Beauty without Bunnies – je pro spotřebitele zárukou, že svým nákupem nepodporují kruté zacházení se zvířaty. Pokud na produktu najdete logo PETA-Approved, můžete si být jisti, že značka, kterou jste si vybrali, neprovádí testy na zvířatech.