Inzicht in pestgedrag

Inzicht in pestgedrag

Pesten is vreselijk en het kan iedereen op elke leeftijd overkomen. Als een kind gepest wordt, gebruik dan onze adviezen om hem te helpen begrijpen waarom er wordt gepest en wat hij kan doen om het tegen te gaan.

Anders durven zijn – de redenen voor pesten

Vaak is het onduidelijk waarom iemand gepest wordt. Als jouw zoon of dochter of een kind in je omgeving last heeft van pesterijen, vraagt hij zich waarschijnlijk af waarom, en jij ook. Het is belangrijk om te bedenken dat plagen en pesten vaak het gevolg zijn van een gevoel van onvermogen aan de kant van de dader. 

Als een kind wordt gepest of getuige is van pesterijen, praat dan met hem over de mogelijke motieven van de pestkop. Help hem te begrijpen dat iedereen anders is en dat diversiteit juist iets geweldigs is, maar dat andere mensen dat niet altijd zo zien. Vaak voelen pestkoppen zich onbegrepen of onzeker, wat ertoe kan leiden dat ze mensen gaan pesten die 'anders' zijn. 

Waarom verandert iemand in een pestkop?

Niemand wordt als een pestkop geboren. Soms worden pestkoppen gemotiveerd door een diepgaande reden, zoals problemen thuis. Vaak zijn ze vroeger zelf gepest of worstelen ze met andere problemen, waardoor ze zich boos of kwetsbaar voelen. 

Toen Judith haar dochter Sophie hielp de confrontatie met haar pestkop aan te gaan, ontdekte ze waarom de pester zich zo gedroeg. 'Het kind vertelde mijn dochter dat ze het had gedaan omdat Sophie twee ouders heeft en een fijn thuis,' vertelt Judith. Dat is natuurlijk nog steeds geen excuus om iemand te pesten, maar', zegt Judith, 'het was duidelijk een teken van jaloezie'.

Hoewel het natuurlijk nooit goed is om te pesten, kan het begrijpen van de oorzaak wel helpen het in perspectief te plaatsen. Zo leert een kind om pestkoppen op een andere manier te benaderen en zichzelf te beschermen tegen blijvende schade.

Om privacyredenen hebben we de namen van alle mensen die hun verhaal vertellen veranderd. De verhalen die ze vertellen, zijn echter allemaal waar.

Gebruik de tips van psychotherapeute en zelfbeelddeskundige Dr. Susie Orbach  om je kind meer inzicht te geven in de belevingswereld van pestkoppen:

ook gelezen

Vervolgstappen 

  • Leg uit aan je kind dat pesten vaak een uiting is van jaloezie. De pester kan juist de dingen belachelijk maken waar hij eigenlijk jaloers op is, zoals een eigen, bijzondere stijl
  • Moedig je kind aan om met zijn vrienden of vriendinnen te praten over hoe hij/zij zich voelt, zodat je kind zich minder eenzaam voelt