Kendini bul, kendin ol

Girl Guides ve Girl Scouts ile ortaklaşa geliştirilen bir fiziksel özgüven programı. Bu yenilikçi program ve yarattığı etki ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tüm dosyaları indir
  • Free Being Me: Leader Guide
  • Free Being Me: 7-10 activity pack
  • Free Being Me: 11-14 activity pack

Gerçek Ben

Grupların, beden algısı konusundaki düşüncelerini ve duygularını paylaşabilecekleri eğlenceli aktivitelerden oluşur. Bu araç kiti, liderler için geliştirilen kitapçıkları,  bir aktivite paketini ve gençlerle 6 modül yapmak için gereken bilgi sayfalarını içerir.

Tüm dosyaları indir
  • True to Me: Leader Guide
  • True to Me: Activity Pack
  • True to Me: Handouts
Quick Poll

Grubunuzda fiziksel özgüven ile ilgili hangi sorunları gözlemliyorsunuz?

Dış görünüş konusunda yarışmak ve karşılaştırma yapmak Medyadan gelen baskılar Alay & zorbalık Beden odaklı olumsuz konuşmalar

Takk for din tilbakemelding

İçinde bulunduğunuz bedeni sevin

Her vücut güzeldir

Kendiniz olun, güzel olun