Hangi konular ile ilgileniyorsunuz?

Öğrencilerinizde fiziksel özgüven ile ilgili hangi sorunları gözlemliyorsunuz?

Grubunuzda fiziksel özgüven ile ilgili hangi sorunları gözlemliyorsunuz?