Skip to content

Termeni legali


TERMENI LEGALI – ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST WEBSITE, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE ENUNȚURI CU ATENȚIE. ACESTEA REGLEMENTEAZĂ MODUL DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI ȘI TOATE MATERIALELE CUPRINSE ÎN ACESTA. 

Informații generale:

Acest website (fără linkurile externe) este controlat de:

Unilever South Central Europe SA (USCE), Bulevardul Republicii nr.291, Ploiești, jud.Prahova.

Unilever South Central Europe SA este o companie înființată în România și face parte din Grupul Unilever*, din care fac parte Unilever PLC/Unilever NV și filialele/sucursalele lor.

(* O companie a Grupului Unilever este orice companie pe care Unilever PLC sau Unilever NV, fiecare separat sau împreună, o dețin, sau în care controlează direct sau indirect drepturile de vot aferente la cel puțin de 50% din acțiuni, sau controlează desemnarea majorității board-ului”.)

Acest website poate fi accesat din diferite țări ale lumii. Fiecare din acestea se supune unor legi care pot fi diferite de cele din România. La accesarea website-ului, suntem de acord atât noi, cât și dvs., că toate chestiunile care ar putea apărea din sau în legătură cu utilizarea și conținutul acestui website vor fi guvernate de legislația României, cu excepția cazului în care noi specificăm că anumite elemente ale website-ului vor fi guvernate de legislația unei alte țări. De asemenea, sunteți de acord ca instanțele din România să aibă jurisdicție exclusivă asupra acestor chestiuni, cu excepția cazului în care noi vom specifica diferit.

Aplicabilitate:

Acest site este conceput pentru persoanele cu reședința în România, iar informațiile legate de produse, servicii și promoții sunt aplicabile doar acestei țări.Nu oferim declarații sau garanții că materialele cuprinse în acest website sunt adecvate, disponibile sau relevante pentru orice altă locație. Persoanele care locuiesc în alte țări trebuie să acceseze site-ul Unilever PLC/N.V. http://www.unilever.com 

Drepturi de autor:

Copyright © 2009 Unilever. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la textele, imaginile, sunetele, programele software, precum și orice alte materiale cuprinse pe acest site sunt proprietatea Unilever și a companiilor sale afiliate sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Orice referire la afiliații sau companiile afiliate va include toți membrii Grupului Unilever. Se permite navigarea pe acest website și reproducerea unor pasaje prin imprimare, descărcare pe un hard disk și prin distribuire către alte persoane, dar, în toate aceste cazuri, numai în scop de informare, strict personal, și cu condiția ca avertismentul privind drepturile de autor de mai sus să apară în toate materialele reproduse. Nu se permite vânzarea sau distribuirea în scopuri comerciale a reproducerii oricărei părți a website-ului, precum și nici modificarea sau integrarea într-o altă lucrare sau publicație, indiferent dacă este vorba despre format hârtie sau electronic, inclusiv postarea pe un alt website. Nu se acordă vizitatorilor niciun fel de licență sau drept. 

Mărci înregistrate:

Toate mărcile înregistrate afișate pe acest website sunt fie deținute, fie sub licența Unilever și a afiliaților săi. Utilizarea neautorizată a oricărei mărci înregistrate de pe acest website este strict interzisă. 

Disponibilitatea produselor

Referirea la oricare dintre produsele sau serviciile de pe acest website nu constituie o ofertă de a vinde sau furniza acel produs sau serviciu. Înainte de a realiza o achiziție, vă recomandăm să solicitați informații specifice cu privire la disponibilitatea și adecvarea unui anumit produs sau serviciu. 

Sugestii 

Este politica Unilever de a nu accepta sugestii nesolicitate privind posibila îmbunătățire a produselor, idei de produse noi sau idei de marketing din afara companiei. Orice sugestii sau informații nesolicitate pe care ni le transmiteți, inclusiv rețete, vor fi considerate ca fiind nebrevetate și neconfidențiale și vor deveni proprietatea Unilever fără drept de compensații, pentru a fi utilizate exclusiv la discreția noastră nelimitată. 

Conținut  

Informațiile din acest website au fost introduse cu bună-credință, dar numai cu scopul de informare generală. Aceste informații nu trebuie considerate de încredere pentru niciun scop specific, compania neoferind declarații sau garanții cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea acestora. Nicio informație conținută în acest website nu constituie o recomandare de a investi în nicio companie membră a Grupului Unilever, și nici motivul unei decizii de a investi. Nici Unilever, nici altă companie membră a Grupului Unilever, nici responsabilii, angajații sau agenții lor nu pot fi trași la răspundere pentru pierderi, distrugeri sau cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la orice pierdere de profit, indirectă, incidentală sau pe cale de consecință) care pot decurge din accesul sau utilizarea prezentului website sau a oricărui website conex. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări si corecturi în prezentul website, atunci când considerăm că este cazul, în maniera în care considerăm că este cazul și fără o notificare prealabilă.

Website-uri conexe

În anumite segmente ale website-ului, acesta vă poate oferi link-uri automate la alte website-uri de pe internet relevante unui anumit aspect de pe acest website. Acest fapt nu înseamnă că Unilever este asociat cu oricare dintre aceste website-uri sau cu proprietarii lor. Deși intenția companiei este ca dvs. să găsiți aceste alte website-uri de interes, nici compania, nici afiliații săi sau responsabilii, angajații sau agenții lor nu au responsabilitatea sau nu vor fi trași la răspundere pentru aceste website-uri sau informațiile cuprinse în acestea, informații și/sau website-uri care nu au fost verificate sau aprobate de companie sau afiliații săi. Dacă accesați la un moment dat un alt website, vă puteți întoarce la acest website apăsând pe săgeata de înapoi sau tastând adresa de web www.dove.ro