Jakie tematy Cię interesują?

Które tematy związane z wyglądem są najważniejsze dla uczniów?

Które problemy są najbardziej istotne w Twojej grupie?