Skip to content

Itsetuntomateriaalit opettajille - yksittäinen työpaja

Itsetuntomateriaalit opettajille - yksittäinen työpaja

Opettajien materiaalit yksittäiseen Dove Itsevarma Minä -työpajaan.

45-60 minuuttinen Dove Itsevarma Minä -työpaja käsittelee median vaikutusta ja ikätoverien painostusta sekä keinoja kehonkuvan ja itsetunnon parantamiseksi. Työpajan aihealueita käsitellään ryhmäkeskustelujen, pienryhmätehtävien, videoiden sekä monisteiden avulla.

West of England yliopiston Centre for Appearance Research teettämä arvio Itsevarma Minä -työpajasta osoitti, että työpajaan osallistuneiden oppilaiden itsetunto parani ja minäkuva oli myönteisempi, minkä lisäksi he kokivat olevansa itsevarmempia osallistumaan sosiaalisiin aktiviteetteihin.

Dove Itsevarma Minä: yksittäisen työpajan materiaalit