Skip to content

Chantelle Brown-Young ja myönteinen kehonkuva: persoonallisen kauneuden puolestapuhuja

Chantelle Brown-Young ja myönteinen kehonkuva: persoonallisen kauneuden puolestapuhuja

Entinen Huippumalli Haussa -kilpailija Chantelle Brown-Young puhuu itsevarmasti vitiligostaan, mikä aiheuttaa pigmenttimuutoksia ihossa. Hyödynnä Chantellen esimerkkiä ja keskustele lapsesi kanssa monimuotoisuuden kauneudesta. Näin kehität myönteistä kehonkuvaa. 

Chantelle Brown-Young: median kauneusihanteiden haastaminen

Manipuloitujen kuvien lisääntyminen mediassa on aiheuttanut tytöille pakkomielteen täydellisen kehon tavoittelemisesta. Chantelle Brown-Young (Winnie Harlow) ymmärtää, kuinka tärkeää on tuntea olonsa hyväksi omassa kehossaan. Hänellä on vitiligo, ihon pigmenttihäiriö, jonka vuoksi hänellä on isoja valkoisia laikkuja ympäri kehoaan, mistä häntä myös kiusattiin koulussa. Kilpailtuaan mallisopimuksesta Next Model Managementin kanssa, 22-vuotias malli on alkanut puhua oman kehon hyväksymisen tärkeydestä – koosta ja muodosta riippumatta. 

Chantelle ja myönteisen kehonkuvan tärkeys

Tyra Banks, Huippumalli haussa -ohjelman juontaja, löysi Chantellen Instagram-profiilin ja pyysi häntä osallistumaan ohjelman 21. tuotantokaudelle. Ohjelman jälkeen Chantelle on hyödyntänyt menestystään puhuakseen persoonallisen kauneuden ja oman ainutlaatuisuuden puolesta. 

Hänen tarinansa toimii hyvänä rohkaisuna tyttärellesi, jotta hänkin oppisi rakastamaan ja arvostamaan itseään kokonaisuutena ja erityisesti niitä ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä ainutlaatuisen. Tämän avulla hän pystyy saavuttamaan omat kunnianhimonsa ja löytämään itsevarmuuden.

Vanhempien voima: kuinka vahvistaa tyttöjen kehopositiivisuutta

Harvoin törmää malleihin, jotka heijastaisivat ihmiskunnan monimuotoisuutta. Sen sijaan, yhteiskunta on luonut hyvin rajoitetun ja yksipuolisen käsityksen kauneudesta. Jatkuva kauneusihanteiden vahvistaminen vaikuttaa vahvasti tyttöjen kehopositiivisuuteen. Tutkimukset osoittavat, että naistenlehtien lukeminen 60 minuutin ajan heikensi itsetuntoa yli 80 %:lla tytöistä.

On välttämätöntä puhua kaikenlaisen kauneuden puolesta – erityisesti "ideaalista" eroavan kauneuden. Chantellen menestys ei ollut läpimurto vain hänelle, vaan myös kauneuskäsitykselle.

Keskustele tyttäresi kanssa hänen käsityksestään omasta kauneudestaan ja kehonkuvastaan. Tuntuuko hänestä koskaan siltä, että hänen täytyisi sopia tiettyyn muottiin? Näytä hänelle roolimalleja, jotka erottuvat ideaalista ja ovat omalla yksilöllisellä tavallaan kauniita, kuten plusmalli Candice Huffine, 64-vuotias Jacky O'Shaughnessy tai Jillian Mercado.

Näytä, että kauneus ei tarkoita tiettyyn muottiin istumista

Jokaisella tytöllä on oikeus tuntea itsensä kauniiksi ja itsevarmaksi. Varmista, että tyttäresi tietää, ettei kauneus ole vain tiettyjen ennalta määriteltyjen ominaisuuksien mukaista. 

Onko sinulla jokin ainutlaatuinen piirre, joka tekee sinusta erityisen? Kysy tyttäreltäsi, mikä on hänen erikoispiirteensä, ja koittakaa keksiä näitä myös muista tytöistä ja naisista lähipiirissänne. 

Mitä enemmän tutkitte, mitä kauneus tarkoittaa, sitä paremmin tyttäresi ymmärtää, että hänen ei tarvitse mukautua ideaaliin. Näytä hänelle, että aito kauneus tulee sisältäpäin. Itsevarmuus ja itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on, tekee ihmisestä erityisen. 

Käydään asiaan

  • Kehu lastasi hänen teoistaan ja ajatuksistaan – ei ainoastaan ulkonäköön liittyen. "Kehumalla tyttäresi tekoja ja positiivista käytöstä autat häntä arvottamaan itsensä muiden ominaisuuksien kuin ulkonäön kautta," kertoo itsetuntoasiantuntija tohtori Christina Berton.
  • Kysy tyttäreltäsi, mistä ulkonäköön liittymättömästä ominaisuudestaan hän haluaisi ihmisten puhuvan? Rohkaise häntä kysymään tätä myös hänen ystäviltään.
  • Katsoessanne elokuvaa tai TV:tä yhdessä, keskustelkaa näkemistänne naisrooleista. Tekeekö hahmo hyviä valintoja ja kertoisiko tyttäresi tarinan toisella tavalla? Anna hänelle vihko ja kynä, kamera, nauhuri tai maalausvälineet, jotta hän voi kertoa oman tarinansa.
  • Kokeilkaa ’Kuinka huomata kuvien parantelu’ -tehtävää tyttäresi kanssa ja haastakaa mallien ja julkisuuden henkilöiden luoma kuva "täydellisestä" vartalosta. Miltä tämä tyttärestäsi tuntuu? Onko hän yllättynyt siitä, kuinka paljon kuvia saatetaan muokata? Toivoisiko hän, että julkisuuden henkilöt kuvattaisiin toisin, ja miten?