Skip to content
Dove Self-Esteem Project

“Увереното ми Аз” има за цел повишаване на самочувствието на подрастващите

Всеки млад човек заслужава да расте с чувство на увереност в себе си. Но ниското самочувствие и увереност по отношение на тялото могат да окажат влияние върху способността за учене на младите хора и да им попречат да достигнат пълния си потенциал.

Когато младите хора се чувстват уверени, те смятат, че могат да превземат света. Но безпокойството от външния вид може да им попречи да се чувстват добре. Това не само е свързано с по-лоша концентрация и по-малка ангажираност в час, но безспорно се отразява и на оценките им.

Глобално изследване показва, че 8 от 10 млади момичета признават, че избягват важни ежедневни събития като среща с приятели и любими, просто защото изпитват липса на самочувствие.  Смятаме, че това трябва да се промени.

Чрез Dove Self-Esteem сме си поставили за цел повишаване на самочувствието у младите хора и правим това от 2004 г. Работим с водещи експерти в областта на психологията, здравето и възприемане на външността на тийнейджърите и по този начин искаме да създадем свят, в който да цари красота като източник на увереност, а не безпокойство – и вие можете да ни помогнете да постигнем това. 

Представяме ви … “Увереното ми Аз” – ресурси за учители и училища, базирани на реални факти. Предназначени са за 11-14 годишните и са безплатни материали за изтегляне, чиято цел е да помагат на учителите да провеждат семинари за добиване на увереност със своите класове.

Стартирайте собствено обучение “Увереното ми Аз”

Нашите училищни ресурси “Увереното ми Аз” са специално разработени, за да помогнат на вашето училище по пътя му към изграждане на увереност по отношение на тялото на всеки ученик. Всеки урок е създаден с помощта на експерти от проекта Self-Esteem на Dove и доказано повишава самочувствието и увереността на подрастващите. 

Нашите 45-60 минутни сесии включват планове на уроците, презентации и работни листи за ученическа активност – всичко, от което имате нужда, за да работи създаденият от Вас семинар за увереност.  Проучвайки въздействието, което нереалистичните идеали за красота и медиите оказват върху самочувствието и увереността на младите хора, ще им помогнете да развият положителен образ за себе си и да се почувстват по-уверени в участието си в социални и академични дейности.

Ще Ви се отдаде възможност да създадете дискусии в класа и да организирате дейности на малки групи, които да разгледат някои от ключовите причини за ниско самочувствие като например влиянието на медиите, натиска от страна на връстниците и ще имате възможност да насърчите самочувствието им. Обръща се специално внимание на някои ключови дейности, които са били внимателно планирани и за които е установено, че оказват най-голямо влияние върху увереността. Препоръчваме Ви да използвате тези ключови въпроси, за да започнете дискусиите. Също така осъзнаваме, че Вие познавате класа си най-добре – така че другите раздели са по желание, което ви позволява да адаптирате своето време, план на урока и онова, което е най-подходящо за вас и вашите ученици.

Присъединете се към нас. Изтеглете нашите безплатни ресурси, стартирайте обучение и помогнете на подрастващите да повишат самочувствието си още днес.

Dove Self-Esteem Project

Когато вдъхнем сили на момичетата и жените, полза от това има за целия свят.

Роузи Молинари, DSEP обучващ