Skip to content
Dove Self-Esteem Project

“Увереното ми Аз” има за цел повишаване на самочувствието на подрастващите

Всеки млад човек заслужава да расте с чувство на увереност в себе си. Но ниското самочувствие и увереност по отношение на тялото могат да окажат влияние върху способността за учене на младите хора и да им попречат да достигнат пълния си потенциал.

Когато младите хора се чувстват уверени, те смятат, че могат да превземат света. Но безпокойството от външния вид може да им попречи да се чувстват добре. Това не само е свързано с по-лоша концентрация и по-малка ангажираност в час, но безспорно се отразява и на оценките им.

Изтеглете нашите безплатни образователни ресурси „Увереното ми АЗ“ и помогнете за повишаване на самочувствието при младите хора днес.

Необходими са ви само 45-60 минути, за да разгледате една сесия  и да повишите увереността във външния вид на учениците от вашия клас. Насочен към деца между 11 и 14 години, нашият пакет образователни материали за даунлоуд разполага с всичко необходимо за провеждане на еднократна сесия  за увереност във външния вид (ръководство за учители, слайдове с презентации, работни листове за ученическа активност и кратки видеоклипове).

Обръщайки внимание на всичко – от влиянието на медиите до натиска от страна на връстниците, и насърчавайки позитивен начин на възприемане на тялото, ще имате възможност да организирате дейности в малки групи и да създавате дискусии в клас.

Образователните материали „Увереното ми АЗ“  са създадени специално от партньора на Dove по проект „Dove Self-Esteem“ – Center for Appearance Research – най-голямата изследователска група в света, която се фокусира върху ролята на външния вид и начина на възприемане на тялото в живота на хората. Oбучителните материали доказано помагат на младите хора да:

  • открият личните си силни страни
  • подобрят емоционалното, социалното и физическото си благосъстояние
  • научат повече за въздействието на социалните медии върху начина на възприемане на тялото
  • разпознават нереалистичните стандарти за красота в медиите

Изследванията показват, че учениците, които са взели участие в  в сесия „Увереното ми АЗ“, се радват на подобрено самочувствие, имат по-положително мнение за себе си и се чувстват по-уверени да участват в социални и обучителни дейности.

Dove Self-Esteem Project

Когато вдъхнем сили на момичетата и жените, полза от това има за целия свят.

Роузи Молинари, DSEP обучващ