Токсични съвети за красота в социалните мрежи – статистиката – Dove

Социалните мрежи и възприятието на тялото – статистиката

Детокс на съдържанието – ръководство за родители

Body dissatsifaction and appearance-based discrimination cost young people their self-esteem and their health – and can even cost their lives. Dove invited them to share their stories.

Виж филма
Детокс на съдържанието – ръководство за родители