Skip to content

Условия за ползване на Dove

 

1. Квалификации на Членовете

Членството в Dove Digital е предназначено за лица над 13 години. Като Член трябва да спазвате настоящия Кодекс на поведение и носите отговорност за дейностите и съдържанието, което публикувате. 

  

2. Забранени употреби

Нарушенията на Кодекса на поведение могат да доведат до прекратяване на достъпа до услуги или до изтриването на съдържание без предизвестие. 

 

3. Членовете не трябва да качват или използват по друг начин с услугата съдържание, което:

подстрекава, подкрепя или изразява порнография, голота, сквернословия, вулгарност, ругатни, омраза, фанатизъм, расизъм или безпричинно насилие. 

представя невярно източника на публикация, включително представяне под чужда самоличност на физическо или юридическо лице. 

предоставя или създава връзки към външни уеб сайтове, които нарушават настоящия Кодекс на поведение. 

е предназначено за нараняването или експлоатирането на непълнолетни лица по какъвто и да е начин. 

е предназначено за извличането или получаването на лична информация на непълнолетно лице (всяко лице, ненавършило 18 години), включително, но не само: име, имейл адрес, домашен адрес, телефонен номер или име на посещаваното училище. 

нарушава нечия поверителност с опити за придобиване, получаване, съхраняване или публикуване на частна или лична информация, като например пароли, информация за потребителски профили, номера на кредитни карти, адреси или друга информация за контакт без тяхното знание и доброволно съгласие. 

е незаконно или нарушава местното или националното законодателство, приложимо към вашето местоположение, включително, но не само: детска порнография, незаконни наркотици, материали с авторски права и интелектуална собственост, която не ви принадлежи. 

се използва с цел заплаха, следене, клевета, отнемане чрез измама, деградиране, виктимизация или сплашване на лице или група по каквато и да е причина; включително въз основа на възраст, пол, инвалидност, етническа принадлежност, сексуална ориентация, раса или религия или с цел подстрекаване или насърчаване на тези действия у друго лице. 

се използва с цел повреда или прекъсване работата на компютъра на друг потребител или което би позволило на трети лица да осъществят незаконен достъп или да заобиколят мерките за сигурност на уеб сайтове или сървъри, включително, но не само, спам. 

се използва в опит за представяне под самоличността на служител, агент, мениджър, хост, друг потребител на Unilever или на което и да е друго лице чрез какъвто и да е способ. 

 

4. Прекратяване и анулиране

Unilever си запазва правото по свое усмотрение да преглежда и отстранява услуги и съдържание, създадени от потребител, по желание и без предизвестие, както и да изтрива публикации или да забрани достъпа на участници, които намери за неприемливи. 

 

5. Права и отговорности

Ние насърчаваме Членовете си да не споделят информация, която други биха могли да използват недобронамерено, а родителите – да са запознати и да имат контрол върху съдържанието и дейностите, публикувани от децата им, за да гарантират онлайн безопасността им. 

Unilever не носи отговорност за съдържанието или дейностите на която и да е публикация, създадена от потребител. Решението да разглеждате съдържание и да контактувате с други е ваше и ние ви съветваме да използвате преценката си. 

Unilever си запазва правото да нанася изменения или промени в Кодекса на поведение по всяко време без предизвестие и ви съветва да преглеждате настоящите насоки периодично, за да сте сигурни, че не сте в нарушение. 


Благодарим ви, че се присъединихте към Dove Digital, както и че спазвате настоящия Кодекс на поведение!