Skip to content
Blonde woman standing beside two potrait sketches

Dove Real Beauty Sketches

Als iemand je zou vragen om jezelf te beschrijven, wat zou je dan zeggen? Ons zelfbeeld krijgt soms heel wat te verduren, zoveel zelfs dat het best moeilijk kan zijn om jezelf mooi te voelen. En soms zien we onze eigen schoonheid helemaal niet meer. Het is hoog tijd om daar eens wat aan te doen. 

Het probleem is dat we steeds geconfronteerd worden met onbereikbare en onrealistische schoonheidsidealen – in tijdschriften, op televisie, in reclames en op sociale media. Hierdoor zien we de echte schoonheid in onszelf niet meer. Meer dan de helft van alle vrouwen geeft toe dat ze extreem zelfkritisch zijn als het om hun uiterlijk gaat en dat ze overwegend een negatief zelfbeeld hebben. En omdat we weten dat mensen gelukkiger en zelfverzekerder zijn als ze zichzelf mooi voelen, besloten we om daar iets aan te doen.

We ontwikkelden een nieuw schoonheidsexperiment. We vroegen vrouwen om een beschrijving van zichzelf te geven aan forensisch tekenaar Gil Zamora van de FBI, die achter een gordijn verborgen zat en een portret van ze maakte op basis van hun eigen beschrijving. Vervolgens werd een onbekende gevraagd om dezelfde vrouwen aan Gil te beschrijven, zodat we konden zien in hoeverre de twee beschrijvingen van elkaar verschilden. Het resultaat? Twee totaal verschillende portretten. Het portret dat gebaseerd was op de beschrijving van de onbekende was mooier, vrolijker en waarheidsgetrouwer. Dit bevestigde wat wij al dachten, namelijk dat je mooier bent dan je denkt. En dus, om alle vrouwen in de wereld te helpen om hun eigen schoonheid te herkennen, hebben we de reacties van de vrouwen op hun eigen portretten gefilmd. “Toen ik werd gevraagd om mee te doen met de film van Dove, had ik nooit gedacht dat de twee portretten zo verschillend zouden zijn,” vertelt Gil. “Wat me echt raakte, was de emotionele reactie van de vrouwen toen ze de twee portretten naast elkaar zagen hangen. Ik denk dat velen van hen zich toen realiseerden dat ze een vertekend zelfbeeld hadden en dat dit grote gevolgen had voor hun leven. Binnen twaalf dagen werd de video van Dove door meer dan 50 miljoen mensen bekeken. Tot op heden is Real Beauty Sketches bijna 180 miljoen keer bekeken. We hopen dat deze film een inspiratiebron is voor alle vrouwen die ontevreden zijn over hun uiterlijk en hen helpt om hun eigen schoonheid met nieuwe ogen te zien: je bent mooier dan je denkt. 

Een interview met Florence over haar sketch

Replace text once image complete