Skip to content

Hjelp barnet ditt med å forstå virkningen av å se på mobbing.

Hjelp barnet ditt med å forstå virkningen av å se på mobbing.

Mobbing påvirker ikke bare de som er direkte involvert. Det er ikke sikkert at barnet ditt er en mobber selv, men har “stått og sett på”. Noen gjør ingenting, selv om de ser at noen blir ertet eller mobbet. De tror kanskje at de gjør det rette ved å være stille, derfor er det viktig å lære dem at ved å utfordre mobberen, i stedet for å se på, så kan de stoppe skadelig adferd oppførsel.

I mange situasjoner er mennesker som står og ser på, de som tillater at mobbing skjer. Oppførselen deres kan inkludere:

  • Ta del i det og erte eller le av en hendelse, selv om de vet at det er galt
  • Å ikke ta et standpunkt eller la være å si noe når de blir vitne til mobbing
  • Ignorerer offeret etter en hendelse eller lar være å tilby støtte
  • Ikke søke hjelp fra en lærer eller en voksen når det trengs

Hvorfor blir mennesker tilskuere til mobbing?

Tilskuere kan bli motivert av frykt for å bli neste mål. Hvis noen blir ertet på grunn av deres fysiske utseende, kan det være at barnet ditt er redd for å si noe i frykt for å bli ertet selv.

En tilskuer kan også la være å gjøre noe, fordi de ikke vet hva de bør gjøre. Forklar datteren eller sønnen din at det å være en tilskuer innebærer at du blir et indirekte offer for mobbing. De som ikke gjør noe, tillater seg selv å være en del av mobbingen. Men hvis de utvikler selvtillit til å konfrontere mobbende adferd, så vil mobberen ofte gi seg, og ikke minst, andre ikke-mobbere vil ofte bli med på å utfordre mobberen.

Måter å stoppe mobbing på når du ser på

Hjelp barnet ditt med å forstå at de kanskje har en mulighet til å stoppe mobbingen eller forebygge at det skjer, og at handlingene deres kan utgjøre en forskjell. Å utfordre en mobber er ikke lett, så ikke få det til å virke slik. Å bryte ut av tilskuer-rollen kan være tøft, krever mot og høy selvfølelse.

"Å se mobbing finne sted vil få sønnen eller datteren din til å føle seg ukomfortabel og utrygg," sier Dr. Nancy Etcoff, assisterende klinisk professor ved Harvard University. "Be barnet vurdere følgende: Ville en ekte venn latt deg føle på den måten?"

Det er mer enn en måte å stoppe mobbing på

Diskuter ulike metoder barnet ditt kan benytte for å stoppe en mobber. «Noen ganger kan du gjøre det der og da, selv om det krever mye mot», sier Etcoff. «Men det er også mulig å handle etter hendelsen, ved å snakke med offeret eller mobberen direkte, eller en forelder eller lærer om hva du har sett.»

For en ung person, kan det å vite at de kan påvirke eller forbedre en situasjon være styrkende. Det kan hjelpe dem å utvikle sin egen selvtillit, samt at det er viktig livslæring.

neste trinn

  • Snakk med barnet om hva hen bør gjøre, kunne eller ville ha gjort hvis hen var klar over mobbing eller erting i sin innerste vennesirkel. Hvis de ikke er direkte involvert, så vil kanskje instinktet deres være å forholde seg rolig eller ikke gjøre noe. Forklar viktigheten av å være selvsikker når de vet at noe ikke er riktig
  • Snakk om utseende-relatert mobbing og hva som tillater at det skjer
  • Forklar at mobbere er feige, og at det å stå opp mot dem ofte er effektivt Hvis et offer ikke kan stå opp for seg selv, så kan noen andre som er forberedt på å ta risikoen utgjøre en forskjell.
  • La dem få vite at det som ser ut som ufarlig erting av noen, kan gå over til mobbing hvis det finner sted på regelmessig basis. Uansett om det er i familien eller i vennegjengen, så vil kontinuerlig erting være svært skadelig og ha samme innvirkning på selvfølelsen som tydeligere mobbing.
  • Hvis du har en datter, les artikkelen vår Jenter som mobber: forstå ulike typer mobbing og lær mer om hvordan jenter samhandler på denne måten og hvordan du kan beskytte henne