Skip to content

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Juridisk meddelelse - vennligst les denne kunngjøringen nøye før du bruker nettsiden. Den regulerer din bruk av nettsiden og alt dens materiale.

Generelt 

Denne nettsiden (linkede sider ekskludert) kontrolleres av:- 

Unilever Norge AS

Registrert i Norge med org.nr 918821759 

Registrert kontor: Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu, Norge

(i det påfølgende referert til som “Unilever”) 

For innbyggere i Norge

Nettsiden kan brukes i forskjellige land over hele verden. Hvert av disse stedene har lover som kan være annerledes enn lovene i Norge. Ved å bruke nettsiden aksepterer både du og vi at lovene i Norge skal gjelde for alle forhold som springer ut av eller forholder seg til bruk av denne nettsiden, med mindre vi spesifiserer at lover fra andre land er gjeldende for bestemte deler av nettsiden. Du aksepterer også at med mindre vi angir noe annet skal domstolen i Norge ha den ikke-eksklusive jurisdiksjonen når det gjelder slike forhold. 

Applikasjon 

Denne nettsiden er designet utelukkende for personer som befinner seg i Norge og informasjon om produkter, tjenester og kampanjer gjelder kun for Norge.

Ingen representasjon eller garanti gis for at materialet på siden er passende for, tilgjengelig i eller relevant for noe annet sted. 

Applikasjon 

Denne nettsiden er designet utelukkende for personer som befinner seg i Norge og informasjon om produkter, tjenester og kampanjer gjelder kun for Norge. 

Ingen representasjon eller garanti gis for at materialet på siden er passende for, tilgjengelig i eller relevant for noe annet sted. 

Personer i andre land bør henvende seg til Unilever PLC/N.V. nettside http://://www.unilever.com 

Copyright 

Copyright © 2018 Unilever. Alle rettigheter forbeholdt. All copyright og andre immaterielle rettigheter i alle tekster, bilder, lydmateriale, programvare og annet materiale på denne siden eies av Unilever og dets tilknyttede selskaper eller er inkludert med tillatelse fra den relevante eier. Referanse til partnere eller tilknyttede selskaper skal inkludere alle medlemmer av Unilever Group. 

Du har tillatelse til å lese gjennom dette nettstedet og reprodusere utdrag i form av utskrifter, nedlasting til harddisk og distribusjon til andre personer, men utelukkende for informasjonsformål og på betingelse at ovennevnte opphavsrettsvarsel vises på alle slike reproduksjoner. Ingen gjengivelse av noen deler av siden kan selges eller distribueres for kommersiell vinning eller modifiseres eller innlemmes i noe annet arbeid eller utgivelse, enten i trykket eller elektronisk format, inkludert publisering på et annet nettsted. Ingen andre lisenser eller rettigheter er gitt. 

Varemerker 

Alle varemerker som vises på denne siden er enten eid eller brukt under lisens av Unilever og dets tilknyttede selskaper.  Uautorisert bruk av varemerker på denne siden er strengt forbudt. 

Produkttilgjengelighet 

Henvisning til et produkt eller en tjeneste på nettstedet utgjør ikke et tilbud om å selge eller levere produktet eller tjenesten. Spesifikke råd om tilgjengeligheten eller egnetheten til et bestemt produkt eller tjeneste bør søkes før kjøp. 

Bidrag 

Det er Unilevers policy å ikke akseptere noen uoppfordrede forslag til produktforbedringer, nye produktideer eller markedsføringsideer utenfra selskapet. Eventuelle uoppfordrede forslag eller informasjon du sender oss, inkludert oppskrifter, vil behandles som ikke-beskyttede og ikke-konfidensielle og blir ansett som Unilevers eiendom uten kompensasjon, for eksklusiv bruk etter vårt ubegrensede skjønn. 

Innhold 

Informasjonen på denne siden er publisert i god tro og er kun ment for generelle informasjonsformål. Den bør ikke brukes for noe spesielt formål og ingen representasjon eller garanti gis med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Ingen informasjon på siden skal anses som en invitasjon til å investere i et medlem av Unilever Group og bør heller ikke brukes som grunnlag for noen investeringsbeslutning. Verken Unilever eller dets tilknyttede selskaper eller ledere, ansatte eller agenter er ansvarlige for eventuelle tap, skade eller utgifter som oppstår som følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller et tilknyttet nettsted.noen siden som den er linket til, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, indirekte, utilsiktede eller avledede tap. Vi forbeholder oss rette til å foreta endringer og rettelser på nettstedet når enn vi finner det hensiktsmessig og uten varsel. 

Tilknyttede sider 

På ulike steder på nettstedet kan du bli tilbudt automatiske linker til andre nettsteder som er relevante for et bestemt aspekt av dette nettstedet. Dette betyr ikke nødvendigvis at Unilever er assosiert med noen av disse nettstedene eller deres eiere. Selv om det er selskapets intensjon at du skal finne disse nettstedene interessante, har verken selskapet, dets tilknyttede selskaper eller dets eller deres ledere, ansatte eller agenter noe som helst ansvar for disse andre nettstedene eller informasjonen de inneholder, hvorav intet har blitt verken verifisert eller godkjent av selskapet eller dets tilknyttede selskaper. Hvis du på noe som helst tidspunkt oppdager at du har kommet over på et annet nettsted, kan du gå tilbake til dette nettstedet ved å klikke på “tilbake”-pilen eller ved å skrive inn nettadressen www.dove.com.no