Hvorfor er sosiale nettverk viktig for unge mennesker?