Skip to content

Jenter som mobber: forstå ulike typer mobbing

Jenter som mobber: forstå ulike typer mobbing

Det er en trist kjensgjerning at de fleste unge mennesker opplever mobbing på et tidspunkt. Selv om både gutter og jenter er like utsatt, så er det for jenter ofte mer skjult for en vanlig observatør. Det er derfor viktig at foreldre kjenner igjen tegn på mobbing blant jenter og er klar over farene.

Jenter vs. gutter som mobber: ulike typer mobbing.

Hva er forskjellen mellom måten gutter og jenter mobber på eller opplever mobbing?

 • Subtil Med jenter har mobbingen en tendens til å være subtil. Det involverer mest sannsynlig sosiale mobbetaktikker, slik som utestengelse, fremmedgjøring og ryktespredning i stedet for muntlig mobbing, ansikt til ansikt..
 • Overlegg. Jenter mobber oftere med overlegg, men gutter ser ut til å mobbe mer opportunistisk.
 • Psykologisk eller emosjonell mobbing. Med gutter er mobbing mest sannsynlig fysisk. Noen gutter liker statusen som kommer av å være involvert i en slåsskamp. Jenter er mest sannsynlig mer involvert i hemmelig og psykologisk mobbing (som for eksempel å såre følelser) i stedet for fysisk mobbing.

Når mobbing er fysisk ser voksne ut til å handle raskt. Når en jente mobber, er det mer sannsynlig at mobbingen er psykisk, og det kan være vanskeligere å oppdage, men det er like viktig å handle.

Sosiale mobbetaktikker: Utestengelse av gjengen

Psykolog Dr. Nancy Etcoff, som er ekspert i nevrovitenskap forklarer: «Med gutter er det kanskje mer aggresjon og slåssing». Med jenter er det mye mer skjult. «Det handler om rykte, fryse ut individer og ekskludere dem fra sosiale grupper.»

Dette er ekstraordinær undergraving og er derfor effektivt sett fra mobberens synspunkt, for i en ung persons verden, så betyr sosiale forhold mer enn noe annet. En ung jente trenger å høre til, så alt som hindrer eller truer dette er et stort slag.

Hvis datteren din blir fryst ut av den sosiale sirkelen av en mobber eller mobbere, så vil det overskygge alt annet i livet hennes. For deg virker det kanskje som en overreaksjon, men alt barnet ditt ønsker, er å være del av en vennegjeng. Det er sentrum av universet hennes og det som gjør livet hennes verdt å leve (tror hun). 

Jenter som mobber setter søkelys på fysisk utseende

Unge mennesker bekymrer seg for å passe inn, så jeg er ikke overrasket over at jenters mobbing ofte setter søkelys på utseende, spesielt å se ulik ut. En studie i England fant ut at 56 % av jentene hadde blitt ertet på grunn av vekt, kroppsfigur, høyde eller hårfarge. 

Fordi jenter er så opptatt av å passe inn og være del av sin sosiale gruppe, så er det å bli mobbet for utseende, noe som virkelig kan såre dem. Undersøkelser har vist at det å bli mobbet, selv innimellom, øker risikoen for depresjon hos jenter, men hos gutter øker risikoen bare når mobbingen er hyppig. Undersøkelsen fant ut at jenter som blir mobbet har økt risiko for å begynne med stoff.

Et annet hjerteskjærende funn fra den engelske undersøkelsen var at jentene som hadde blitt mobbet konsekvent nektet å tro fine ting som ble sagt om dem, spesielt om utseendet. Å være et offer for mobbing er ødeleggende for jenters selvfølelse.

Det er viktig som forelder å være klar over hva som foregår i en datters liv. Hvordan utvikler vennskapene hennes seg? Er hun snill mot andre og får godheten hun fortjener fra dem? 

Venner eller 'rivaler'? Å se tegn på mobbing

Rivaler er et menneske som kanskje later som om de er venner, men faktisk undergraver den andres selvfølelse og positive kroppsbilde, ofte på grunn av sin egen manglende selvtillit. Det kan ta litt tid å forstå at en jente som ser ut til å være en venn faktisk arbeider mot deg, og kanskje på en indirekte måte, er en mobber selv. 

Snakk med datteren din om rivaler. Be henne være forsiktig med venner som: 

 • Konstant sammenligner seg med henne, eller ønsker å konkurrere med henne hele tiden
 • Ser ut til å forveksle et komplement med kritikk
 • Sladrer bak hennes rygg
 • Kansellerer planene de hadde sammen, når det kommer et bedre tilbud
 • 1

  Bekreft din datters følelser

  Hvis hun føler seg undergravet av takter, bevegelser eller oppførselen til andre jenter (eller gutter), så har hun rett, men det kan kanskje ikke sees fra utsiden. Ikke fortell henne at det ikke skjer eller at hun skal ignorere det. Hør på henne og tro på historien hennes

 • 2

  Snakk med henne om vennegjengen

  Hvis hun har problemer med vennene sine, se om hun kan finne ut hvordan situasjonen kan forbedres. Det er best å hjelpe henne med å finne ut av ting, i stedet for å ta saken i egne hender

 • 3

  Vær forberedt på å handle

  Hvis alt feiler, så vurder å snakke med din datters lærer eller snakke med foreldrene til den andre jenta

 • 4

  Lær henne å stå på egne bein

  Vær sikker på at hun aldri sammenligner seg med en mobber. Forklar at å godta det mobberen ønsker, trolig vil gjøre situasjonen verre

 • 5

  Minn henne på at mobbere er feige

  Å stå opp mot mobberen er vanligvis det beste å gjøre. Det krever mot, men med suksess kommer god selvfølelse og styrke