Skip to content

Læringsressurser for bedre selvfølelse– en skoletime

Læringsressurser for bedre selvfølelse– en skoletime

Lærerressurser for vår enkle økt med Dove Confident Me-program. Alt du trenger å gjøre er en enkel workshop om kroppsbilde.

Confident Me er en økt på 45–60 minutter med en workshop som ser på temaer som medieinnflytelse, press fra venner og strategier for å markedsføre et positivt kroppsbilde og selvfølelse. Studenter lærer gjennom å diskutere i klassen, små gruppe-aktiviteter, videoer og arbeidsark med aktiviteter.

Programmet er utviklet for å støtte skoleundervisningen i England og Skottland. I England inkluderer nøkkelsteg 3 å identifisere personlige styrker, gjenkjenne hvordan personlige kvaliteter evalueres av andre, bevissthet om sunn mat og medienes beskrivelse av kroppsbilde.

For de som følger Scottish CfE 3rd level sitt helse- og velværeprogram, så dekker det emosjonell, sosial og fysisk velvære, planlegging for valg og endringer, og innvirkningen fra populærkultur og media.

Den enkle workshop-økten har blitt evaluert av Centre for Appearance Research, Universitetet i Vest-England. Det viste at studenter som deltok i Dove Confident Me opplevde forbedret selvfølelse, fikk et mer positivt kroppsbilde og følte seg tryggere på å delta i sosiale aktiviteter og skoleaktiviteter.

I Norge samarbeider vi med Barnevakten som holder foredraget Confident Me enten for lærere eller en skoleklasse. Barnevakten er en frittstående forening som årlig besøker over 350 skoler og barnehager hvor de møter over 50 000 barn, unge og voksne med søkelys på gleder og utfordringer knyttet til barn og mediebruk. Medieskapt utseendepress er ett av flere aktuelle temaområder de setter søkelys på, og en god selvfølelse og et bra kroppsbilde er viktig for at alle skal ha det bra. 

Ta kontakt med Barnevakten dersom du ønsker å bestille Confident Me foredraget til din skole. Du kan også lese mer om vårt samarbeid her.

Dove ‘Confident Me’: Materiell for en skoletime