הרשתות החברתיות, מסננים ו'שיחת הסלפי'

Dove #Sponsored: spot the ad Social media influencers and advertising

Find out how to help young people spot sponsored ads on social media and boost self-esteem with our handy guide.