Skip to content

הבהרות משפטיות

הודעה משפטית - אנא קרא הודעה זו בזהירות לפני שימוש באתר. הודעה זו מבהירה את תנאי השימוש באתר וכל החומר המצוי בו.

כללי- אתר זה (למעט אתרים מקושרים) מנוהל בידי יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ, אשר כתובתה הרשומה ברחוב יוליוס סימון 52 חיפה, ישראל. לתושבי ישראל - אתר זה יכול להיות נגיש ממספר מדינות מסביב לעולם. לכל אחד ממקומות אלה ישנם חוקים העשויים להיות שונים מאלו של מדינת ישראל. בגישתך לאתר, אתה ואנחו מסכימים שחוקי מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע או הקשור לשימוש ולתכני אתר זה, אלא אם ציינו שחוקי מדינה אחרת חלים על אלמנט מסוים באתר זה. כמו כן אתה מסכים לכך שאלא אם ציינו אחרת, בתי המשפט בישראל יהיו בעלי סמכות השיפוט  הבלעדית בקשר לעניינים אלו.

תחולה

אתר זה עוצב עבור אנשים הנמצאים במדינת ישראל בלבד והמידע הנוגע למוצרים, השירותים, המבצעים חלים במדינה זו בלבד. לא ניתן מצג או אחריות לכך שהחומרים המוצגים באתר מתאימים, זמינים או רלבנטים בכל מיקום אחר. אנשים ממדינות אחרות יכולים להיכנס לאתר של Unilever PLC/N.V cf,uc, בכתובת - http://www.unilever.com.

כל הזכויות שמורות. Copyright © 2009 Unilever 
כל זכויות היוצרים וזכויות אחרות לקניין רוחני בכל הטקסטים, התמונות, השמע, התוכנות וכל החומרים האחרים המופיעים באתר זה הינם קניינה של קבוצת יוניליוור והחברות המסונפות לה, או שהם כלולים באתר ברשות הבעלים הרלוונטיים ובהסכמתם. כל התייחסות לגורמים מסונפים או לחברות מסונפות כוללת את קבוצת יוניליוור.
ניתנת לכם בזאת הרשות לעיין באתר זה ולשכפל חלקים ממנו באמצעות הדפסה, הורדת קבצים לדיסק הקשיח, או שיתף אנשים אחרים, אך בכל מקרה, אך ורק שלא למטרות מסחריות, אלא לשם השגת מידע ולמטרות אישיות בלבד, ובתנאי שההודעה בעניין זכויות היוצרים המופיעה לעיל תופיע בכל שכפול שכזה. אין למכור שכפול שכזה או כל חלק מהאתר ואין להפיצם למטרות מסחריות, וכן אין לשנותם או לשלבם בשום עבודה אחרת, פרסום אחר או אתר אחר, בין אם באמצעות תדפיס ובין אם באמצעות פורמט אלקטרוני, כולל פרסום באתר אחר. לא מוענקים בזאת כל רישיון אחר או זכות אחרת.
סימנים מסחריים
כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה הינם רכושה של קבוצת יוניליוור והגורמים המסונפים לה או שנעשה בהם שימוש ברשות. חל איסור חמור על שימוש בכל סימן מסחרי המופיע באתר זה ללא אישור.
זמינות המוצרים
אזכור של מוצר או שירות כלשהם באתר אינו מהווה הצעה למכור או לספק את המוצר או השירות. . יש לבקש ייעוץ מפורש ביחס לזמינות ולהתאמה של כל מוצר או שירות מסוימים לפני הרכישה.
הגשת הצעות
לפי מדיניותה, יוניליוור אינה מקבלת הצעות שלא נתבקשו לשיפור מוצרים, רעיונות למוצרים חדשים או רעיונות שיווקיים מחוץ לחברה. כל הצעה שלא נתבקשה, או מידע שאתה שולח לנו, לרבות מתכונים, יראה כמידע שאינו חשאי וכזה שאינו בעל היבטים קנייניים ויהפוך להיות רכושה של יוניליוור ללא פיצוי, לשימוש בלעדי, לפי שיקול דעתה המוחלט של יוניליוור.
תכנים
המידע באתר זה מוצג בתום לב אך נועד ליידוע ושימוש כללי בלבד. אין להסתמך עליו לשום מטרה ספציפית ולא ניתן מצג או אחריות למידת הדיוק שבו או לשלמותו. כל מידע באתר זה לא יראה כהזמנה להשקיע באף אחת מחברות קבוצת יוניליוור ואין להתבסס עליו כבסיס להחלטה להשקיע. יוניליוור או חברות הקשורות אליה, מנהליה, עובדיה או סוכניה יהיו חבים בכל הפסד, נזק או הוצאה שתגרם כתוצאה מהגישה והשימוש באתר זה או כל אתר אחר המופיע אשר קישור לו מופיע באתר, לרבות ומבלי הגבלה כל הפסד של רווח, אובדן עקיף, אגבי או תוצאתי. אנו שומרים את הזכות לערוך שינויים ותיקונים באתר זה אם וכאשר נמצא לנכון, ללא הודעה.
אתרים מקושרים 
בחלקים שונים באתר ייתכן ויוצעו לך קישורים אוטומטיים לאתרי אינטרנט אחרים הרלבנטים לאספקט מסוים באתר. אין זה מעיד שיוניליוור בהכרח קשורה לאותם אתרים או בעליהם. אף שכוונת החברה שתמצא עניין באותם אתרים, יוניליוור או חברות הקשורות אליה, מנהליה, עובדיה או סוכניה לא יהיו אחראיים או חבים בחבות מכל סוג לאתרים אלה וכל מידע המצוי בהם,  לא אומת או נתמך על ידי יוניליוור או חברות קשורות.  בכל זמן, אם תמצא שניגשת לאתר אחר, אתה יכול לחזור לאתר זה בהקלקה על מקש "backwards" או בהקלדת כתובת האתר www.dove.co.il.