Skip to content

פרויקט #ShowUs

Dove משתפת פעולה עם נשים מרחבי העולם כדי ליצור את פרויקט #ShowUs, אוסף של יותר מ-10,000 תמונות, המציע לכל אמצעי התקשורת והמפרסמים חזון מכיל יותר של יופי ומגדר

הנשים של פרויקט #ShowUs

נשים מרחבי העולם מגדירות מחדש יופי ומגדר בתנאים שלהן.


ייצוג אותנטי ב#תראו לנו

פרויקט #תראו לנו משנה את הדרך שבה המדיה והפרסום מייצגים נשים.

  • הופק ב-100% על ידי נשים מ-39 מדינות, לפני ומאחורי המצלמה

  • יופי מגוון שנראה רק לעתים רחוקות במדיה ובפרסום

  • מצבים מהחיים האמיתיים, לא סצנות מבויימות

  • ללא ריטוש דיגיטלי, כדי להציג לעולם יופי אמיתי, ללא פילטרים

  • יופי לפי הגדרתה האישית של כל אישה בהמשתתפת בפרויקט

נשיות מתוארת לעיתים קרובות כסוג של נוסחה - צריך להסתפר כך או להתלבש אחרת. בשבילי, נשיות היא לאהוב את עצמך בלי חשש, כמו שאת.

מרינה, #ShowUs

מרינה