Skip to content

פרויקט #תראו לנו

70% מהנשים אינן מרגישות  במדיה ובפרסומות. לכן Dove פועלת יחד עם Getty Images, Girlgaze ועם נשים בכל מקום כדי ליצור את #פרויקט להציג בפנינו - ספריית התמונות הזמינה לציבור הראשונה שתנפץ את הסטריאוטיפים לגבי יופי ברחבי העולם. עם למעלה מ-5,000 תמונות של נשים שצולמו על ידי נשים, אנו יכולים להציע חזון מציאותי יותר ליופי, שבו יוכלו להשתמש במדיה ובפרסומות.

הנשים של פרויקט #תראו לנו

נשים מרחבי העולם מגדירות מחדש יופי ובתנאים שלהן.


ייצוג אותנטי ב#תראו לנו

פרויקט #תראו לנו משנה את הדרך שבה המדיה והפרסום מייצגים נשים.

  • הופק ב-100% על ידי נשים מ-39 מדינות, לפני ומאחורי המצלמה

  • יופי מגוון שנראה רק לעתים רחוקות במדיה ובפרסום

  • מצבים מהחיים האמיתיים, לא סצנות מבויימות

  • ללא ריטוש דיגיטלי, כדי להציג לעולם יופי אמיתי, ללא פילטרים

  • יופי לפי הגדרתה האישית של כל אישה בהמשתתפת בפרויקט