Skip to content

Tytöt kiusaajina: ymmärrä erilaiset kiusaamisen muodot

Tytöt kiusaajina: ymmärrä erilaiset kiusaamisen muodot

Surullinen tosiasia on, että valtaosa nuorista kokee kiusaamista jossain vaiheessa. Pojilla ja tytöillä on yhtä suuri todennäköisyys joutua kiusaamisen kohteeksi, mutta tyttöjen kiusaaminen on monesti näkymättömämpää. Tämän vuoksi on tärkeää, että vanhemmat tunnistavat kiusaamisen merkit tyttöjen keskuudessa ja ovat tietoisia sen haitallisuudesta.

Tyttökiusaajat vs. poikakiusaajat: erilaiset kiusaamistavat

 • Mitkä ovat suurimmat erot tyttöjen ja poikien kiusaamisessa tai miten he kokevat kiusaamisen?
 • Salakavalaa. Tyttöjen keskuudessa kiusaaminen on salakavalaa. On todennäköisempää käyttää kiusaamistaktiikoita, kuten eristämistä, syrjäyttämistä ja juorujen levittämistä kuin henkilökohtaista sanallista kiusaamista.
 • Harkittua. Tytöt harjoittavat todennäköisimmin ennalta suunniteltua kiusaamista, kun taas pojat ovat spontaanimpia.
 • Psykologinen ja emotionaalinen kiusaaminen. Poikien kiusaaminen on fyysisempää. Osa pojista pitää tappelemisen tuomasta statuksesta. Tytöt ovat salamyhkäisempiä ja käyttävät psykologista kiusaamista (kuten toisen tunteiden satuttamista) ennemmin kuin fyysistä kiusaamista.
 • Tytöt ja pojat. Sekä tytöt että pojat kiusaavat tyttöjä, kun taas pojat kiusaavat ovat yleensä vain poikia. 

Aikuiset reagoivat yleensä nopeammin fyysiseen kiusaamiseen. Koska tyttöjen kiusaaminen on usein piilevää, se on vaikeampi huomata. Siihen on kuitenkin puututtava.

Sosiaalisen kiusaamisen taktiikat: ikätoverin poissulkeminen

Psykologi Dr. Nancy Etcoff, tunteiden neurotieteen asiantuntija, selittää: "Aggressiivisuus ja töniminen on yleistä poikien keskuudessa. Tyttöjen kiusaaminen taas on usein piilevää. Siinä on kyse maineesta ja ryhmästä poissulkemisesta."

Tämä on erittäin haitallista – ja siksi tehokasta kiusaajan näkökulmasta – koska nuoren maailmassa sosiaaliset suhteet ovat kaikkein tärkeimpiä. Nuori tyttö on tarkoitettu luomaan sidoksia muihin, joten kaikki, mikä heikentää tai uhkaa tätä on valtava takaisku. 

Mikäli kiusaaja tai kiusaajat sulkevat tyttäresi ulos sosiaalisesta ympyrästään, se varjostaa kaikkea hänen elämässään. Sinulle se saattaa vaikuttaa ylireagoimiselta, mutta ainut asia, mitä tytöt haluavat on kuulua joukkoon  ­– ystävät ovat hänen universuminsa keskipiste ja tekevät elämästä elämisen arvoista (hänen mielestään).

 

Tyttöjen kiusaaminen kohdistuu ulkonäköön

Nuoret huolehtivat paljon ryhmään sulautumisesta, joten ei ole yllättävää, että tyttöjen kiusaaminen kohdistuu useimmiten ulkonäköön ja erityisesti "erilaiselta" näyttämiseen. Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan 56 % tytöistä on kiusattu painon, vartalonmallin, pituuden tai hiustenvärin takia. 

Tytöille ryhmään sopeutuminen ja sosiaalisen ryhmään kuuluminen on erittäin tärkeää, joten ulkonäöstä kiusaaminen on todella haitallista. Tutkimuksien mukaan kiusaaminen, jopa harvakseltaan tapahtuva, nostaa tyttöjen riskiä sairastua masennukseen, kun taas pojilla riski suurenee vain, jos heitä kiusataan usein. Tutkimus myös osoitti, että kiusatuilla tytöillä on suurempi riski ryhtyä käyttämään huumeita. 

Sydäntä särkevä löytö Isossa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa oli, että jatkuvasti kiusatut tytöt eivät usko heistä sanottuja kauniita asioita – etenkään ulkonäköön liittyen. Kiusaamisen uhriksi joutuminen on siis erityisen vahingollista tyttöjen itsetunnolle. 

Vanhempana on tärkeää olla tietoinen tyttäresi elämässä tapahtuvista asioista. Miten hänen ystävyyssuhteensa voivat? Onko hän kiltti muille ja ovatko muut yhtä kilttejä hänelle?

Ystäviä vai "ystäviä"? Kiusaamisen merkkien tunnistaminen

Valitettavasti on olemassa ihmisiä, jotka esittävät olevansa ystäviäsi, mutta todellisuudessa he heikentävät ympärillään olevien ihmisten itsetuntoa ja kehopositiivisuutta – usein siksi, että heillä itsellään on huono itsetunto. Voi viedä kauankin aikaa käsittää, että ystävänä esiintynyt henkilö toimiikin sinua vastaan ja kiusaa epäsuorasti.

Puhu tyttärellesi oikeasta ystävyydestä ja kaksinaamaisuudesta. Varoita häntä "ystävistä", jotka:

 • Jatkuvasti vertailevat itseään häneen, tai kilpailevat hänen kanssaan.
 • Sekoittavat kehun ja kritiikin keskenään.
 • Juoruavat hänen selkänsä takana.
 • Peruvat yhteiset suunnitelmat, kun jotain parempaa ilmaantuu.
 • 1

  Tiedosta tyttäresi tunteet

  Jos muut tytöt (tai pojat) sortavat häntä piikittelyllä, eleillä tai käytöksellä, hän saattaa tuntea olonsa kiusatuksi, vaikka kaikki näyttäisi ulospäin harmittomalta. Usko häntä, äläkä kehota vain sivuuttamaan asia. Kuuntele tytärtäsi ja usko hänen tarinaansa.

 • 2

  Puhu tyttäresi kanssa hänen ystäväpiiristään

  Jos hänellä on ongelmia ystäviensä kanssa, seuraa onnistuuko hän itse selvittämään tilanteen. On parempi auttaa häntä ratkomaan asia kuin puuttua itse siihen.

 • 3

  Ole valmis ryhtymään toimeen

  Jos mikään muu ei auta, harkitse tyttäresi opettajan tai toisen tytön vanhemman kanssa keskustelemista.

 • 4

  Opeta hänet pitämään puoliaan

  Tee tyttärellesi selväksi, että hänen ei tarvitse mielistellä kiusaajaa. Selitä hänelle, että jos hän tekee niin kuin kiusaaja haluaa, se todennäköisesti vain pahentaa tilannetta.

 • 5

  Muistuta häntä, että kiusaajat ovat pelkureita

  Itsensä puolustaminen kiusaajan edessä on paras tapa edetä. Se vaatii rohkeutta, mutta onnistumisen myötä tyttäresi tiedostaa itseluottamuksensa ja voimaantumisen.