Skip to content

Ikätoverien painostus: auta lastasi olemaan oma itsensä

Ikätoverien painostus: auta lastasi olemaan oma itsensä

Murrosiässä lapsesi haluaa välttää erottautumista, mutta se ei tarkoita, että heidän pitäisi esittää olevansa jotain mitä he eivät ole. Hyödynnä muistilistaamme auttaaksesi tytärtäsi tai poikaasi vastustamaan ikätoverien painostusta ja olemaan oma itsensä. 

Ikätoverien painostus murrosiässä

Vielä aikuisiässäkin tilanne, jossa et tunne ketään voi olla pelottava. Nuoren joutuessa tällaiseen tilanteeseen alkaa sisäinen taistelu. Hän haluaa epätoivoisesti kuulua joukkoon ja samaistua, mutta toisaalta myös tuoda esille omaa yksilöllisyyttään ja tyyliään. 

"Olen varma, että Kirstyn koulussa on painostusta ulkonäön ja vaatteiden osalta," sanoo äiti Gill. "Yläasteelle mentyään ja murrosiän alettua hän on ollut ahdistunut ulkonäöstään ja haluaa näyttää samalta ystäviensä kanssa."

Nuorten taipumus arvioida ulkonäön perusteella

"Ollaan rehellisiä: kun tytöt kävelevät huoneeseen, he katsovat miltä muut näyttävät," sanoo itsetunto-valmentaja Dr. Tara Cousineau. "Tässä vaiheessa tyttäresi alkaa huomaamaan erilaisia emotionaalisia ja fyysisiä piirteitä ikätovereissaan vertaillessaan itseään heihin ja arvottaa näitä toivotuiksi tai ei toivotuiksi piirteiksi. Tähän kuuluu myös media, lehdet sekä elokuvat. Yhtäkkiä tietynlaisen ulkonäön tai persoonan arvo vahvistuu."

Uuteen kouluun tai tiimiin meneminen ovat tilanteita, joissa vertailusta tulee ensisijaista. Nuori saattaa kokeilla erilaista ulkonäköä, sanastoa tai muuttaa sosiaalista käytöstään.

Tällaiset tilanteet voivat aiheuttaa massiivisen muutoksen nuoren asenteessa omaa kehoaan ja ulkonäköään kohtaan, kun he yrittävät löytää oman paikkansa sosiaalisissa piireissä. 

Miten ikätoverien painostus vaikuttaa itsetuntoon?

Ota rohkaisuna, että lapsesi täytyy kohdata nämä tilanteet selvittääkseen keitä he oikeasti ovat ja mikä on heille tärkeää. Se kuuluu aikuistumiseen. 

Murrosikä on haavoittuvaista aikaa nuoren itsetunnolle, kun he etsivät omaa paikkaansa oletetussa sosiaalisessa nokkimisjärjestyksessä. Poikasi tai tyttäresi voi olla kateellinen muille tai heille voidaan olla kateellisia. 

Auta lastasi olemaan itsevarma

Miten voit auttaa lastasi murrosiässä arvostamaan hänen yksilöllisyyttään ja suojelemaan hänen itsetuntoaan? Kokosimme muutamia käytännön ehdotuksia muistilistaamme. Tärkeintä on auttaa nuorta arvostamaan niitä piirteitä, jotka tekevät hänestä juuri sellaisen kun hän on, ettei hän unohda niitä yrittäessään sopeutua joukkoon. 

Tulee vaihe, jolloin joukkoon sopeutuminen on kaikista tärkein asia nuorelle. Tämä muuttuu hänen aikuistuessaan ja kehittäessään omat kiinnostuksen kohteet, taidot sekä tyylin. Ajan myötä ja tukesi avulla, he selvittävät ketkä ystävät ovat 'hyviä' heille ja ketkä eivät. 

Auttamalla poikaasi tai tytärtäsi tunnistamaan mikä tekee heistä uniikin ja miten he voivat tukea ystävyyssuhteitaan, parannat heidän itsevarmuttaan, sekä tunnistat ja arvostat heidän ainutlaatuisuuttaan. 

* Yksityisyyden suojaamiseksi olemme muuttaneet näillä sivuilla esiintyvien henkilöiden nimet.

 • 1

  Kerro lapsellesi kuinka loistava hän on

  Vahvista itsearvon tuntua kehumalla heidän ominaisuuksiaan. Keskity tekoihin, taitoihin tai persoonallisuuteen fyysisten piirteiden sijaan

 • 2

  Auta häntä löytämään tukijoukko ystävistä

  Keskustele lapsesi kanssa millainen on hyvä ystävä. Pukeutuuko hän samalla tavalla kuin hän? Onko hän hyvä kuuntelija tai huomaavainen toisen tunteita kohtaan? Auta heitä tunnistamaan luonteenpiirteet ja ominaisuudet, joita he arvostavat ja ihailevat

 • 3

  Lapsesi rooli ystäväpiirissä

  Hän saattaa olla hyvä kuuntelija, kannustava tai saa ihmiset tulemaan toimeen

 • 4

  Ylistä ikätoverien erilaisuutta

  Kehu lastasi ja hänen ystäviään myös heidän ulkonäöstään, mutta keskity enemmän heidän persoonallisuuteensa

 • 5

  Etsi positiivisia roolimalleja

  Keskustele perheesi tai yhteisösi jäsenten kanssa, tai julkisesti, mitkä ovat ihailtavia piirteitä. Miettikää roolimalleja, jotka viestivät myötätuntoa, yhteistyötä, vastoinkäymisten voittamista ja johtajuutta. Ole sellainen ihminen, jollaiseksi toivot lapsesi kasvavan

Käydään asiaan

 • Kokeile itsetuntoa nostattavia aktiviteetteja lapsesi kanssa ja autat häntä rakentamaan paremman kuvan itsestään
 • Puhu hänen ystäviensä kiinnostuksenkohteista. Mitkä ovat viimeisimmät trendit? Ymmärtävätkö he, että sisäinen kauneus on yhtä tärkeää kuin ulkoinen?
 • Rohkaise tytärtäsi tai poikaasi puhumaan ystävilleen. Opeta heitä ihannoimaan ainutlaatuisuutta, joka ei ole vain ulkonäkökeskeistä