Skip to content
Dove Our vision

چشم‌انداز ما

ما باور داریم که زیبایی باید سرچشمه اعتماد به نفس باشد، نه اضطراب. به همین دلیل است که در اینجا سعی می‏ کنیم به همه زنان کمک کنیم تا یک رابطه مثبت با آنچه به نظر می ‏رسند برقرار کنند تا اعتماد به نفس‏ شان را افزایش یافته و به توانایی ‏های خود پی ببرند.

تحقیقات جهانی ما نشان می‏دهد:

تنها 4 درصد از زنان سراسر جهان خودشان را زیبا می‏پندارند و نگرانی درباره ظاهر افراد از سنین خیلی کم شروع می‏شود.

از هر 10 دختر، 6 نفر چنان درگیر ظاهر خود هستند که به سختی در فعالیت‏های روزمره زندگی – مانند شنا و ورزش کردن، ملاقات پزشک، رفتن به مدرسه و یا حتی اظهار نظر کردن - مشارکت می‏کنند. 

ما می‏خواهیم زنان و دختران در همه سنین، زیبایی را به عنوان سرچشمه اعتماد به نفس ببینند، و نه اضطراب. چون وقتی زنان و دختران در فعالیت‏های زندگی به طور کامل مشارکت نمی‏کنند، جامعه احساس کمبود می‏کند. در نتیجه ما این ماموریت را داریم که به زنان نسل آینده کمک کنیم تا رابطه‏ای مثبت با ظاهر خود بسازند – اعتماد به نفس داشته باشند و به توانایی‏های خود آگاه شوند.

پروژه اعتماد به نفس داو

پروژه اعتماد به نفس داو در سال 2004 آغاز شد تا به نسل بعدی زنان کمک کند با احساس شادی و رضایت از ظاهر خود رشد کنند.

در این پروژه به جوانان (دختران در درجه اول) در سنین 8 تا 17 سال، در مدارس و کارگاه‏های مخصوص جوانان، و منابع آنلاین برای والدین، چگونگی ایجاد و حفظ حس اعتماد به نفس  آموزش داده می‏شود.


با منابع ما بیشتر آشنا شوید.