Skip to content

سلب مسئولیت حقوقی


اطلاعیه حقوقی – لطفاً قبل از استفاده از سایت این اطلاعیه را به دقت بخوانید. این اطلاعیه، نحوه استفاده شما از سایت و محتوای آن را تنظیم می‌کند.

عمومی 

 

این وبسایت (به جز سایر سایت ‏های لینک شده) در کنترل شرکت‏ های زیر است:

 Unilever UK Limited Registered in England & Wales No 334527 Registered office: Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK

 و

 Unilever Ireland Registered in the Republic of Ireland No 8626 Registered office: 20 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland 

( که از این به بعد به نام «یونیلیور» شناخته می‌شوند) 

مخصوص شهروندان بریتانیا 

این سایت از کشورهای مختلف قابل دسترسی است. هر کشور قوانینی دارد که ممکن است با قوانین بریتانیا متفاوت باشند. با دسترسی به این سایت شما و ما موافقت می‌کنیم که قوانین انگلیس و ولز بر همه مسایل ناشی از استفاده و محتوای این سایت حکمفرماست، مگر اینکه ما اعلام کنیم که قوانین کشور دیگری بر قسمت‌های خاصی از سایت اعمال می‌شود. شما همچنین موافقت می‌کنید که دادگاه‌های انگلیس و ولز صلاحیت داوری غیر انحصاری را در موارد پیش آمده دارند، مگر اینکه ما خلاف آن را اعلام کنیم. 

 


شهروندان سایر کشورها باید به یونیلیور PLC/N.V مراجعه کنند. سایت http://www.unilever.com