دئودورانت های ضد تعریق

دئودورانت های ضد تعریق

اگر از ما بپرسید، دئودورانت های ضد تعریق تنها برای محافظت در برابر عرق کردن نیستند، بلکه باید از پوست زیر بغل نیز مراقبت کنند. ما به سایر قسمت های بدن خود بسیار توجه می کنیم، پس چرا به همان اندازه به پوست زیر بغل خود اهمیت ندهیم؟

 به  هر حال بسیاری از  اتفاق های خوب زندگی سبب می شوند که دستهای مان را به هوا پرتاب کنیم: موسیقی عالی، یک رقص پر هیجان - حتی اگر خیلی خوب هم نباشد - بغل کردن دوستانی که مدتهاست ندیده‏ ایم. و در تمام این لحظات، احساس عدم امنیت در مورد وضعیت زیربغل‏ مان اصلا خوشآیند نیست.

به همین دلیل است که دئودورانت های ضدتعریق داو با یک چهارم کرم مرطوب کننده ارائه شده است تا از پوست زیربغل شما مراقبت کند و آن را نرم و لطیف سازد.

 

از آنجاییکه ما می دانیم انتظار شما از دئودورانت ضد تعریق فراتر از محافظت است، با داو از مراقبت های لازم نیز بهره ‏مند می‏ شوید. یک ترکیب ایده‏ آل.