Skip to content
Workshop på skolen om kroppbilde: Confident Me

Workshop på skolen om kroppbilde: Confident Me

Vi tror at alle unge mennesker bør få vokse opp med å føle seg trygg på utseendet sitt. Det er grunnen at vi utviklet ‘Confident Me’, et sett med bevisbaserte resursser for lærer og skoler ment for de mellom elleve og fjorten år.

...
Les mer

De er laget for å fremme ungdommers kroppsbilde, og verktøyene kan lastes ned gratis, slik at lærere og skoler kan ha workshops om kroppsbilde. Workshopene tillater lærere og elever å oppdage innvirkningen idealer vi ser i media, har på unge menneskers selvfølelse. 

Et lavt kroppsbilde og selvfølelse påvirker unge menneskers læring. Angst om utseende har vært koblet til dårligere konsentrasjon og mindre engasjement i klasserommet, noe som resulterer i dårligere akademiske prestasjoner. Globalt sett innrømmer åtte av ti jenter at de går glipp av viktige aktiviteter, slik som å være med venner eller familie, på grunn av sine bekymringer for utseendet.

Det er designet verktøy slik at det tilpasser seg tidsrammen. Verktøyene har vist seg å ha positiv innvirkning på å forbedre kroppsbilde.  Workshopen forklarer hvordan samfunnet, profesjonelle og sosiale medier markedsfører et urealistisk kropps-'ideal' og lærer bort strategier for å beskytte og bygge egen og andres selvtillit.

I Norge samarbeider vi med Barnevakten som holder foredraget Confident Me enten for en gruppe lærere eller en skoleklasse. Barnevakten er en frittstående forening som årlig besøker over 350 skoler og barnehager hvor de møter over 50 000 barn, unge og voksne med fokus på gleder og utfordringer knyttet til barn og mediebruk. Medieskapt utseendepress er ett av flere aktuelle temaområder de fokuserer på, og et godt selvbilde og en god selvfølelse er viktig for at alle skal ha det bra. Dove ser derfor Barnevakten som en naturlig samarbeidspartner, der vi sammen kan jobbe for å styrke barn og unges selvbilde og å gjøre dem tryggere på seg selv, også relatert til livet på nett.

Les mer om vårt samarbeid her https://www.barnevakten.no/foredrag/foredragstilbud/confident-me/

Referanser:

Dove Global Beauty and Confidence-rapport. Bestilt av Dove, 2014

Vis mindre

Lærerressurser

(1 items)
Show filter
(1 items)
All articles
Articles with video
(1 items)
Reset filters