Skip to content
Workshop på skolen om kroppbilde: Confident Me

Workshop på skolen om kroppbilde: Confident Me

Vi tror at alle unge mennesker bør få vokse opp med å føle seg trygg på utseendet sitt. Det er grunnen at vi utviklet Confident Me, et sett med ressurser for lærere og skoler, ment for de mellom elleve og fjorten år.

...
Les mer Continue Reading Workshop på skolen om kroppbilde: Confident Me Vis mindre Text Workshop på skolen om kroppbilde: Confident Me

De er laget for å fremme ungdommers kroppsbilde, og verktøyene kan lastes ned gratis, slik at lærere og skoler kan ha workshops om kroppsbilde. Workshopene gjør at lærere og elever kan oppdage hvilken påvirkning idealer som vi ser i media, har på unge menneskers selvfølelse. 

Et lavt kroppsbilde og selvfølelse påvirker unge menneskers læring. Angst om utseende har vært koblet til dårligere konsentrasjon og mindre engasjement i klasserommet, noe som resulterer i dårligere prestasjoner på skolen. Åtte av ti jenter i verden sier at de går glipp av viktige aktiviteter som å være sammen med venner eller familie, på grunn av bekymring knyttet til eget utseende.

Verktøyet er laget slik at det tilpasser seg tidsrammen du har til rådighet. Verktøyene har vist seg å ha positiv innvirkning på å forbedre kroppsbilde. Workshopen forklarer hvordan samfunnet, kommersielle interesser og sosiale medier markedsfører et urealistisk kroppsideal, og lærer deg strategier for å beskytte og bygge egen og andres selvfølelse.

I Norge samarbeider vi med Barnevakten som holder foredraget Confident Me enten for en gruppe lærere eller en skoleklasse. Barnevakten er en frittstående forening som årlig besøker over 350 skoler og barnehager hvor de møter over 50 000 barn, unge og voksne med søkelys på gleder og utfordringer knyttet til barn og mediebruk. Medieskapt utseendepress er ett av flere aktuelle temaområder de setter søkelys på, og bra selvfølelse og et godt kroppsbilde er viktig for at alle skal ha det bra. Dove ser derfor Barnevakten som en naturlig samarbeidspartner, der vi sammen kan jobbe for å styrke barn og unges selvfølelse og å gjøre dem tryggere på seg selv, også relatert til livet på nett.

Les mer om vårt samarbeid her https://www.barnevakten.no/foredrag/foredragstilbud/confident-me/

Referanser:

Dove Global Beauty and Confidence-rapport. Bestilt av Dove, 2014

Vis mindre

Lærerressurser

(1 items)
Show filter
(1 items)
All articles
Articles with video
(1 items)
Reset filters