Skip to content
Selvtillit dove

SELVTILLIT – ER DET NOE MAN KAN SKAFFE SEG?

Selvtillit er at du vet at du kan noe. At du er i stand til å løse en oppgave eller en situasjon, og hvilken innstilling du har til egne ferdigheter og evner. Man kan ha god selvtillit overfor noen oppgaver og dårlig overfor andre, og man kan ha god selvtillit og dårlig selvfølelse. Selvtillit handler mer om hvordan du presterer og hvordan du føler at du lykkes med det, mens selvfølelsen er mer konstant og beskriver hvilken verdi du føler at du har.

Selvtillit er at du vet at du kan noe. At du er i stand til å løse en oppgave eller en situasjon, og hvilken innstilling du har til egne ferdigheter og evner. Man kan ha god selvtillit overfor noen oppgaver og dårlig overfor andre, og man kan ha god selvtillit og dårlig selvfølelse. Selvtillit handler mer om hvordan du presterer og hvordan du føler at du lykkes med det, mens selvfølelsen er mer konstant og beskriver hvilken verdi du føler at du har.

 • 1

  Å HA GOD SELVTILLIT

  Når selvtilliten er på topp, føler du deg sikker på at du klarer oppgaven du står overfor.

  Det kan enten være basert på erfaring – jeg har klart det før – eller fordi den gode selvtilliten ganske enkelt gjør deg trygg på å løse nye oppgaver. Du føler deg kompetent og sterk. God selvtillit kan lett skape en positiv spiral. Den gjør at du våger mer, og da er sjansen større for at du lykkes. «Kontoen» av vellykkede gjennomføringer blir større, og selvtilliten vokser. Denne selvtilliten gjør at du lettere kan sette deg realistiske forventninger og mål, noe som igjen legger til rette for at du skal lykkes med det du setter deg fore. Her er noen positive effekter av god selvtillit:

   

  1.       Åpenhet for å prøve nye ting. Det er både enklere og morsommere å kaste seg over nye utfordringer hvis du går inn i dem med følelsen av at «dette klarer jeg».

  2.      Motstandskraft Alle opplever av og til motgang. Med god selvtillit faller du ikke like langt ned når du møter motgang, men kommer deg raskere på beina igjen.

  3.      Bedre ytelse. Energien en person med dårlig selvtillit bruker på å bekymre seg, kan du bruke på arbeidet med oppgaven.

  Bedre relasjoner. Å være sterk, trygg og ha god selvtillit har positiv innflytelse på relasjonene dine. Andre behøver ikke hele tiden å holde deg oppe, relasjonene er givende for alle og har de riktige forutsetningene. 

 • 2

  TREN OPP SELVTILLITEN

  Hvis man ikke er så heldig å være født med god selvtillit, er det fullt mulig å trene den opp. Det kan variere hva som fungerer, avhengig av hvor selvtilliten svikter. Men her er noen tips som fungerer for de fleste:

   

  1.       Sett deg realistiske og oppnåelige mål – gi deg selv anerkjennelse og belønning når du når dem.

  2.      Ikke forvent det perfektet i alle aspekter av livet. Gi deg selv tillatelse til å gjøre så godt du kan og være stolt av det.

  3.      Ikke baser erfaringer på negative hendelser.  Unngå å si eller tenke at «det gikk ikke forrige gang, så hvorfor skulle det gå nå». Gjør et nytt forsøk og føl deg sterk som tør det.

  4.      Omgi deg med positive mennesker. Menneskene du omgås påvirker tankene og holdningene dine til deg selv mer enn du tror. Med en sterkere selvtillit klarer du å velge bort mennesker som ikke får deg til å føle deg bra.

  5.      Møt det du er redd for. Øv deg trinn for trinn på å møte noe av det du er redd for på grunn av manglende selvtillit. Lat som om det er et eksperiment, så blir ikke utfallet så dramatisk.

  Vær snill med deg selv. Ikke begrav deg i anklagelser og negative tanker hvis du ikke lykkes. Behandle deg selv på samme måte som du ville behandle en venn som trenger støtte. 

 • 3

  SELVTILLIT OG UTSEENDE

  Det burde jo være tilstrekkelig å stå hjemme foran speilet og være fornøyd med det man ser. Men i takt med den økte utbredelsen av sosiale medier ser det ut til at vi trenger mer og mer bekreftelse for å føle at vi er gode nok og ser bra ut. Mange presenterer et bilde av seg selv på sosiale medier som ikke samsvarer med virkeligheten. Filter og digital retusjering brukes flittig, og vi ser på hverandre, sammenligner og kommenterer. I Doves kampanje Ingen Digital Forvrengning hjelper vi unge mennesker med å bygge opp selvtillit og kroppspositivisme på sosiale medier. I vårt kursmateriale for foreldre  og lærere kan du lese hvordan vi skal veilede unge mennesker til å bli så trygge på seg selv som mulig.