Skip to content
selvbilde dove

KAN JEG FORBEDRE MIN EGEN OG ANDRES SELVFØLELSE?

Selvfølelse handler om grunninnstillingen vi har til oss selv. En person med lav selvfølelse tolker omgivelsene negativt og føler seg misfornøyd og skamfull over egne mangler.

En person med lav selvfølelse vurderer seg ofte på grunnlag av egne prestasjoner og bekreftelse fra andre. Å leve med lav selvfølelse kan føre til nedstemthet, uro og stressrelaterte symptomer.

Selvfølelse handler om grunninnstillingen vi har til oss selv. En person med lav selvfølelse tolker omgivelsene negativt og føler seg misfornøyd og skamfull over egne mangler.

En person med lav selvfølelse vurderer seg ofte på grunnlag av egne prestasjoner og bekreftelse fra andre. Å leve med lav selvfølelse kan føre til nedstemthet, uro og stressrelaterte symptomer. 

 • 1

  HVA ER ÅRSAKEN TIL LAV SELVFØLELSE?
  

  Selvfølelsen formes ofte i barndommen og fortsetter deretter å påvirkes av hendelser som skjer i livet. Den kan skyldes dårlig oppvekst, at man som barn får mye negativ kritikk eller at man ikke blir sett og verdsatt. Det kan være vanskelig for en mor eller far med dårlig selvfølelse å formidle noe annet til barna sine. Mobbing på skolen og manglende respekt fra venner kan også bidra til lav selvfølelse.

   

  Men selvfølelsen kan også variere. Kanskje har du hatt en god barndom, en harmonisk oppvekst og så skjer det noe som påvirker selvfølelsen. Skilsmisse, arbeidsledighet eller ensomhet kan plutselig endre hvilket syn du har på deg selv. En tidligere god selvfølelse kan få kjørt seg av mer eller mindre akutte hendelser. 

 • 2

  KAN MAN FORBEDRE SELVFØLELSEN?

  Som voksen er du kanskje mer bevisst på selvfølelsen og kan nyttiggjøre deg tips til øvelser som kan gjøre den bedre. Begynn med noen enkle øvelser:

   

  ·       Gi deg selv anerkjennelse hver dag, selv om det bare er småting du er stolt over

  ·       Gjør ting som gjør deg glad – musikk, kultur, idrett, møte positive venner

  ·       Støtt en venn. Å gi er ofte å få og kan bli en positiv spiral

  ·       Ikke sammenlign deg med andre

   

  Med god selvfølelse har man større mulighet til å nå sitt fulle potensial, og gradvis kan man øke utfordringene. Hvis det føles som et ensomt og vanskelig arbeid, kan man hente hjelp utenfra i form av samtaleterapi, kurs eller litteratur.

   

  Jo tidligere vi kan bygge opp selvfølelsen, desto bedre, men barna og ungdommene våre kan trenge støtte av voksne for å vite hvordan de skal styrke den.

 • 3

  DOVE PROSJEKT FOR BEDRE SELVFØLELSE

  I Dove jobber vi med å hjelpe foreldre, mentorer, lærere og ungdomsledere med å gi opplæring i selvfølelse for barn og unge gjennom materialet Dove Prosjekt for bedre selvfølelse. Materialet er gratis, utarbeidet av eksperter og gir et godt innblikk i hvordan du kan gjøre en forskjell. Du behøver ikke å være forelder – det holder at det finnes et ungt menneske som du bryr deg om og vil hjelpe. Noen av temaene vi gjennomgår i materialet, er:

   

  ·       Hvilke verktøy du trenger for å kunne være et viktig forbilde for barn og unges kroppsbilde.

  ·       Bilder på sosiale medier – hva er filter og hva er virkelighet. Skal et redigert bilde være en skjønnhetsstandard å sammenligne seg med?

  ·       Mobbing. Tegn på mobbing og hvordan man behandler et barn som er utsatt for mobbing.

  ·       Kroppssnakk. Er det mulig å snakke bare positivt om kroppen?

   

  Gå inn og les mer om Dove Prosjekt for bedre selvfølelse  og hjelp oss å gjøre en forskjell.