Skip to content
Kendime Güveniyorum eğitimleri, gençlerde oluşan beden algısı ve özgüven üzerindeki dış etkileri inceliyor. 

" />

Özgüven Odaklı Sınıf Çalışmaları

Özgüven Odaklı Sınıf Çalışmaları

Kendime Güveniyorum eğitimleri, gençlerde oluşan beden algısı ve özgüven üzerindeki dış etkileri inceliyor 

Özgüven odaklı sınıf çalışmaları, ideal olarak sunulan fiziksel görünüm üzerinde toplumun, profesyonel ve sosyal medyanın etkisi de dahil olmak üzere güzellik algısında dış etkenleri ele alıyor ve öğrencilerinizin özgüvenini artırmak için size bazı stratejiler öneriyor. 

Altı modülden oluşan ve her biri 45-60 dakikalık olan sınıf çalışmaları, sınıf içi tartışmaları, küçük grup aktiviteleri, videolar ve çalışma sayfalarını içeriyor ve şunları kapsıyor:

 • Gerçekçi olmayan ama ideal gibi sunulan kusursuz beden imajı

• Sosyal medyanın, ünlü kültürünün ve reklamların etkisi

• Dış görünüşe odaklı konuşma ve karşılaştırmaları azaltmanın yolları

• Beden aktivizmi ve pozitif davranış değişikliği

Araştırmalar, 6 modülden oluşan sınıf çalışmalarına katılan öğrencilerin beden algısına yönelik fikirlerinin geliştiğini, kendilerine güvenlerinin arttığını, sosyal ve akademik aktivitelere katılma konusunda kendilerini daha güvenli hissettiklerini gösteriyor. 

Eğer 6 oturuma ayıracak vaktiniz yoksa, konuları daha özet olarak işleyen öğretmen kaynakları da sunuyoruz.  Ancak, mümkün ise bu 6 modülü de tamamlamanızı öneriyoruz; çünkü öğrencilerinizin katılımı ne kadar yüksek olursa, özgüven inşa etme ve özgüven artışı konusunda daha büyük ve daha uzun vadeli bir etkiniz olacaktır. 

Stimulus Video'ları oynatma listesi

Gerektiğinde bu kısa videoları sınıfınız ile paylaşarak, öğrencilerin kendilerine ve bedenlerine olan güvenlerini inşa etmeleri ya da artırmaları için yeni bir tartışma başlatabilirsiniz.

6 modülden oluşan eğitimlerimizi indirin