Skip to content

Öğretmenler İçin Materyaller

Öğretmenler İçin Materyaller

Tek modüllük Kendime Güveniyorum eğitimi için öğretmenlere yönelik kaynaklar - Tek modüllük özgüven odaklı bir atölye çalışması yapmak için ihtiyacınız olan her şey burada!

Tek modülden oluşan 45-60 dakikalık sınıf çalışması, medyanın etkisi, akranların baskısı ve gençlerin kendilerine ve bedenlerine duydukları özgüveni artırmalarına yönelik stratejiler de dahil olmak üzere en temel konulara odaklanmaktadır. Öğrenciler sınıf içi tartışmalar, küçük gruplar halinde yapılan aktiviteler, videolar ve  çalışma sayfaları ile bilgilendirilmektedir. 

Türkiye'deki okul müfredatına destek olarak geliştirilen program, kişisel güçlü yönlerin tanınması, kişisel özelliklerin diğerleri tarafından nasıl değerlendirildiğinin anlaşılması ve hem profesyonel hem sosyal medyada çizilen ideal güzellik imajlarına eleştirel bir bakış açısı ile bakma becerisinin kazanılması gibi eğitimleri de kapsamaktadır. 

Tek modüllük sınıf çalışması, West England Üniversitesi, Dış Görünüş Araştırma Merkezi tarafından değerlendirilmiştir.  Değerlendirmede, Dove Özgüven Projesi, Kendime Güveniyorum eğitimlerine katılan öğrencilerin özgüvenlerinde olumlu bir gelişme olduğu, daha pozitif bir öz-algıya sahip oldukları ve sosyal ve akademik aktivitelere katılma konusunda daha güvenli hissettikleri ortaya çıkmıştır.

Bu konuları daha ayrıntılı işlemek isteyen öğretmenler için, altı modüllük bir sınıf çalışması da sunulmuştur. Mümkünse, öğrencilerin bu eğitimlere daha fazla katılmalarını sağlayan, kendilerine ve bedenlerine yönelik özgüvenlerinde daha uzun süreli bir etki yaratan altı modüllük çalışmayı kullanmanızı öneriyoruz. 

Kendime Güveniyorum: tek modül

bunlara da göz atın