Skip to content

ติดต่อเรา

ขอขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ unilever-iea®

  • หากต้องการพูดคุยกับที่ปรึกษาผู้บริโภคโทร: 1-888-497-7054
    วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 น. - 18:00 น. Eastern Time
  • สำหรับเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์โปรดโทร 1-800-745-9269
    มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วันต่อสัปดาห์

หากคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราโปรดระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดทั้งวันเพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Unilever ไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี