Skip to content
Dove Náš prieskum

Náš prieskum

Pri skúmaní sebaúcty, vnímaní vlastného tela a spokojnosti s vlastným telom sme zistili, aké problematické je pre ženy rozpoznať svoju vlastnú skutočnú krásu. 

Náš celosvetový výskum poukázal na jeden problém, ktorý sa týkal všetkých: s rastúcim vekom dievčat a žien sa tlaky spojené s kultom krásy zvyšujú, avšak spokojnosť s vlastným telom sa naopak znižuje a bráni už malým dievčatkám vidieť svoju vlastnú krásu. Tu je niekoľko hlavných bodov, ktoré sme zistili pri nedávnom vykonávaní štúdie Pravda o kráse: Nový pohľad  

• Len 4 % žien na celom svete sa považujú za krásne (v porovnaní s rokom 2004 ide o 2 % nárast)

• Len 11 % dievčat na celom svete nemá problém sa opísať ako „krásna“

• 72 % dievčat cíti obrovský tlak na to, aby boli krásne

• 80 % žien zhodne tvrdí, že na každej žene je niečo krásne, ale svoju vlastnú krásu nevidí

• Viac ako polovica žien na celom svete (54 %) sa zhoduje, že pokiaľ ide o vzhľad, sú samy sebe najväčšími kritikmi.  

Prieskum Dove: Pravda o kráse: Nový pohľad Naše výskumné programy a projekt Dove – Sebaúcta prinášajú veľa dobrého, ale napriek tomu nám do cieľa zostáva prejsť ešte kus cesty. Chcete pomôcť? Preskúmajte naše nástroje a zdroje týkajúce sa sebaúcty a pridajte sa k nám v boji proti nízkemu sebavedomiu.