Skip to content
Zoznámte sa s

Existuje "perfektná mama"?

My v Baby Dove veríme, že neexistujú dokonalé mamy, iba skutočné mamy.

Niekedy však obraz rodičovstva, ktorý vidíme v médiách, môže u novopečených mám, ktoré si len nachádzajú svoju cestu v rodičovstve, vytvoriť nerealistické očakávania. 

Pri nedávnom prieskume pre značku Baby Dove nám napríklad 9 z 10 novopečených mám povedalo, že zo strany obrazov každodenne ukazovaných v sociálnych médiách a časopisoch pociťujú tlak na to, aby boli dokonalé. Mamy nám povedali, že ich to dokáže zneistiť vo viere vo vlastné schopnosti, pretože médiá môžu rodičovstvo ukazovať ako jednoduché a prirodzene zvládnuteľné pre každého.

Baby Dove chce odstrániť časť tejto neistoty a povzbudiť mamy v tom, aby si uvedomili, že žiadna taká dokonalosť v skutočnosti neexistuje.

Na tieto účely sme začali diskusiu predstavením typicky jednorozmerného obrazu materstva, ktorý možno nájsť v médiách, a začali sme touto otázkou: „Existuje dokonalá mama?“

Toto mamy rozhovorilo, začali diskutovať o tom, čo v nich tento obraz vzbudzuje a čo si o ňom myslia.


Is there a Perfect Mum?


V nami vytvorenom obraze však bol jeden háčik – táto mama nebola reálnou osobou! Vytvorili sme ju pomocou technológie umelej inteligencie, ktorá spracovala viac ako 1 800 obrázkov materstva z novín, časopisov a sociálnych médií na vytvorenie nášho vlastného obrazu.

Deň po zverejnení našej pôvodnej otázky sme prezradili, čo v skutočnosti stojí za týmto obrazom, a vysvetlili, že typické obrázky z médií často nevyjadrujú to, čo materstvo v skutočnosti predstavuje. Nemusíte sa usilovať správať sa ako mamy často zobrazované v médiách na to, aby ste ako mama odviedli dobrú prácu.

Napokon, neexistuje správny, ani nesprávny spôsob, ako byť rodičom, existuje iba ten váš spôsob. Dôverujte teda tomu svojmu spôsobu.