Skip to content
Blonde woman standing beside two potrait sketches

Dove Real Beauty Sketches

Om någon bad dig att beskriva dig själva, vad skulle du säga? Vår kroppsbild påverkas mycket av all media och kan göra det svårt att känna sig vacker – ibland kan vi inte se skönheten i oss själva. Vi tror att vår självkänsla behöver ett ordentligt lyft. 

Det vi gjorde var att göra ett skönhetsexperiment: Real Beauty Sketches. Vi bad kvinnor att beskriva dem själva för FBI tränade forensiska illustratören Gil Zamora (som satt bakom en heltäckande gardin), som gjorde en illustration grundad på kvinnornas beskrivningar.  

En slumpmässigt vald främmande person blev ombedd att beskriva samma kvinna för Gil, för att jämföra deras beskrivningar. Resultatet? Två helt olika porträtt. Bilden baserad på främlingens beskrivning var vackrare, positivare och mer lik verkligheten. Testet bevisade vad vi misstänkte: Att du är vackrare än du tror. För att hjälpa att inspirera miljontals kvinnor runt om i världen som inte ser sin egna skönhet, har vi gjort en video över kvinnornas reaktioner till deras porträtt och hur porträttet påverkade deras syn på sig själva.  

”När jag blev tillfrågad att delta i Dove’s film, kunde jag inte föreställa mig hur olika två porträtt kunde bli” sade Gil. ”Vad jag kommer att minnas är de emotionella reaktionerna som kvinnorna hade när de såg de två porträtten sida vid sida. Jag tror att många av dessa modiga kvinnor inser att de har en förvrängd självbild som har påverkat deras liv signifikant”  

Fler än 50 miljoner personer såg Dove’s video 12 dagar efter att den publicerades. Tills idag har ”Real Beauty Sketches” setts över 180 miljoner gånger. Vi vill att filmen ska fortsätta att inspirera de 80 % av alla kvinnor som fortfarande känner sig osäkra med sitt utseende, för att de ska inse hur vackra de är: du är vackrare än du tror. Det kan vara lika enkelt som att se oss själva genom en främlings ögon. 

Dove Real Beauty Sketches